Arhīvs: 2016

Esam zināšanas un sauli sasmēlušies!
Saulainā 31. m aija dienā ar S alas pils Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertiem devā mies izzinošā ekskursijā...
Gadu šūpolēs
Laika neapturamās straumes atspulgā šogad Salaspils novada bibliotēkas 70 gadi. Atskatoties paveras plūdums, kas nav bijis rāms un...
Nāc! Apskaties! Lasi!
Līdz 31.maijam Salaspils novada bibliotēkas Lasītavā skatāma izstāde: „ Jaunie radošie salaspilieši – Latvijas zinātnei un sabiedrībai ”...
Pieci soļi līdz bibliotēkai, tikšanās ar Līgu Blauu ...
Šī gada 21. aprīlī Salaspils novada bibliotēka, Bibliotēku nedēļas ietvaros, organizēja spēli „Pieci soļi”, kurā tika aicināti piedalīties...
Lasītāju ievērībai!
Lasītāj! Vai esi nodevis visas grāmatas? Salaspils novada bibliotēkas aprīlī aicina savus lasītājus atnest laikā nenodotās grāmatas. Kavējuma...
Bērnu un jauniešu žūrijas 2015 noslēguma pasākums
„Es neesmu pārliecināta, ka šis vīrs ar sirmo bārdu tiešām jūtas pieaudzis” , tā par latviešu rakstnieku saka...
Aizvadīti Lielie lasīšanas svētki Gaismas pilī
5.martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notika LNB lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015...

Lapas