Pierīgas publiskās bibliotēkas saraksts

Bibliotēka

Vadītājs

Tālrunis

E-pasts

Ādažu novads

Ādažu bibliotēka

Mirdza Dzirniece
20227558
29887453
biblioteka@adazi.lv

Carnikavas bibliotēka

Ilze Ezermale

20231042

biblioteka@carnikava.lv

Ķekavas novads

Baldones bibliotēka

Inga Pipare

67932323

baldones-bibl@kekava.lv

Baložu pilsētas bibliotēka

Maija Škapare

67917775

balozu-bibl@kekava.lv

 Daugmales pagasta bibliotēka

Iveta Barone

67957444

daugmales-bibl@kekava.lv

Katlakalna  bibliotēka

 

Daiga Dinsberga

 

67938631

28390672

katlakalna-bibl@kekava.lv

 

 Ķekavas pagasta bibliotēka

 

Mārīte Ķempele

67935810

28691304

kekavas-bibl@kekava.lv

Mārupes novads

Mārupes novada

bibliotēka

 
 
Ilze Aizsila
 

 

67914877

28676441

pinkubiblioteka@marupe.lv

Babītes bibliotēka

Aiva Grudule 67919534 biblioteka.babite@marupe.lv

Mazcenas bibliotēka

Inta Šalme

67933422

20221567

biblioteka@marupe.lv

Salas bibliotēka

Daina Auziņa

28300094

biblioteka.sala@marupe.lv

Olaines novads

Gaismu bibliotēka

Dace Labdzere 26566037

gaismu.bibl@olaine.lv

Jaunolaines bibliotēka

Ieva Punka 28381827 jaunolaines.bibl@olaine.lv

Olaines bibliotēka

Anastasija Kargapoļceva

67963787

24332873 

olaines.bibl@olaine.lv

Ropažu novads

Garkalnes bibliotēka

Elvijs Krūmiņš 25903762

garkalnes.biblioteka@ropazi.lv

Ropažu bibliotēka

Dace Smukša

67918405

ropazu.biblioteka@ropazi.lv

Zaķumuižas bibiliotēka

Ilze Blaua 67958530 zakumuizasbiblioteka@ropazi.lv

Sauriešu bibliotēka

Jeļena Staltmane 25638225 sauriesu.biblioteka@ropazi.lv

Ulbrokas bibliotēka

Daiga Brigmane 67910503 ulbrokas.biblioteka@ropazi.lv

Upesciema Tautas bibliotēka

Iveta Pastare

67990460

upesciema.biblioteka@ropazi.lv

Vangažu pilsētas bibliotēka

Vineta Bordane

67995502

vangazi.biblioteka@ropazi.lv

Saulkrastu novads

Saulkrastu novada bibliotēka

Ilze Dzintare

 67951502

29625609

saulkrastu.biblioteka@ saulkrasti.lv

Saulkrastu novada bibliotēkas filiāle “Sēja”

Liene Reniņa

27891866

liene.renina@saulkrasti.lv

Saulkrastu novada bibliotēkas filiāle “Pabaži”

Inta Petrova

27891865

inta.petrova@saulkrasti.lv

Salaspils novads

Salaspils novada bibliotēka

 

Daiga Orbidāne

 

67943452

26436442

info@biblioteka.salaspils.lv

 

Salaspils novada bibliotēkas

Dienvidu filiālbibliotēka

 

Dace Mosāne

 

67944368

 

dienvidi@biblioteka.salaspils.lv

Salaspils novada  bibliotēkas

Saulkalnes filiālbibliotēka

 

Ieva Tihanova

 

28387156

 

saulkalne@biblioteka.salaspils.lv

Siguldas novads

Siguldas novada bibliotēka

Jeļena Ozoliņa

67700865

biblioteka@sigulda.lv

Allažu  bibliotēka

Gunta Rudze

29324787

allazu.biblioteka@sigulda.lv

Atmodas bibliotēka

Līga Rostoka 22022917 atmodas.biblioteka@sigulda.lv

Inciema bibliotēka

Sarma Jurgelāne

25587946

inciema.biblioteka@sigulda.lv

Inčukalna bibliotēka

Jolanta Bodniece

26309011

biblioteka.incukalns@sigulda.lv

Jūdažu  bibliotēka

Elīna Kļaviņa

26179911

judazu.biblioteka@sigulda.lv

Krimuldas bibliotēka

Līga Jelniece 25586383 krimuldas.biblioteka@sigulda.lv

Mālpils bibliotēka

Ausma Čīma

22022917

biblioteka.malpils@sigulda.lv

Mores bibliotēka

Ivonna Kļaviņa

22499688

mores.biblioteka@sigulda.lv

Lēdurgas bibliotēka

Līga Rostoka

25622428

ledurgas.biblioteka@sigulda.lv

Siguldas pagasta

 bibliotēka

Ieva Blaua

27835535

sigpagasta.biblioteka@sigulda.lv

Sidgundas bibliotēka

Anete Dace Zutere

67956892

biblioteka.sidgunda@sigulda.lv