e-Katalogs

Elektroniskais katalogs sākts veidot 1996.gadā kā Salaspils pilsētas bibliotēkas un tās filiālbibliotēku kopkatalogs, kas atspoguļo jaunieguvumus. Laika gaitā tas ir papildināts ar rekataloģizēto (līdz 1996.gadam saņemto) iespiedvienību aprakstiem. No 2002.gada elektroniskais katalogs tiek veidots kā Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs.

1. Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs: datubāze par Pierīgas novadu bibliotēku krājumos esošajām grāmatām, audio, video, nošu, karšu un attēlizdevumiem. 
2. Pierīgas novadu bibliotēku virtuālais kopkatalogs:  Informācijas meklēšanai Pierīgas novadu bibliotēku un Ķekavas, Siguldas novadu pašvaldību bibliotēku krājumos un novadpētniecības datubāzēs Skat. arī:

  • Ķekavas novada bibliotēku kopkatalogs (Baložu pilsētas bibliotēka, Katlakalna bibliotēka, Daugmales bibliotēka, Ķekavas pagasta bibliotēka, kā arī skolu bibliotēkas: Baložu vidusskola, Daugmales pamatskola, Ķekavas vidusskola un Pļavniekkalna sākumskola) 
  • Siguldas novada bibliotēku kopkatalogs (Siguldas novada bibliotēka, Siguldas pagasta Centra bibliotēka, Allažu pagasta bibliotēka, Jūdažu bibliotēka, Mores pagasta bibliotēka, kā arī skolu bibliotēkas: Siguldas pilsētas vidusskola, Allažu pamatskola, Laurenču sākumskola)

3. Analītikas datubāzeatspoguļo rakstus no periodiskajiem izdevumiem,  sākot no 2005.gada un tematiskos rakstus no grāmatām, sākot no 2008. gada. Pieejama arī tiešsaistē.

4. Novada datubāze: sākta veidot no 2005.gada. Satur ziņas par grāmatām un preses izdevumiem, elektroniskajiem resursiem, kuros atspoguļoti materiāli par Salaspils novadu un Pierīgas novadiem. Pieejama arī tiešsaistē.