Pakalpojumi

Piedāvājam:

 

Maksas pakalpojumus:

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EUR bez PVN

  1. Telpu noma
   

1.1. Mācību telpa līdz 70 m2 izglītības, mūžizglītības nodarbībām un sociālajām funkcijām bez datoriem

1 stunda

3,00

1.2. Mācību telpa līdz 70 m2  izglītības, mūžizglītības nodarbībām un sociālajām funkcijām ar datoriem

1 stunda

4,50

1.3. Mācību telpa līdz 70 m2  citiem mērķiem bez datoriem

1 stunda

10,00

1.4. Mācību telpa līdz 70 m2  citiem mērķiem ar datoriem

1.stunda

15,00

  1. Kopēšana, datorizdruka
   

2.1. Melnbalta

A4 formāts - 1 lpp.

0,10

A4 formāts 1lp. (uz vienas lapas abām pusēm)

0,16

A3 formāts - 1 lpp.

0,15

A3 formāts 1lp. (uz vienas lapas abām pusēm)

0,25

2.2.Krāsaina

A4 formāts - 1 lpp. (attēls mazāks par 1/4 lpp)

0,50

 
 
 A4 formāts - 1 lpp.
 (attēls lielāks par 1/2 lpp)
 2,00
 

A4 formāts - 1 lpp. (attēls mazāks par 1/2 lpp)

1,00

  1. Dokumentu skenēšana
   

3.1. Neiesieti dokumenti

1 lpp.

0,05

3.2.Iesieti dokumenti

1 lpp.

0,10

  1. Dokumentu iesiešana ar spirāli

A4 formāts līdz 100 lp.

1,15

A4 formāts līdz 200 lp.

1,65

 * Salaspils novada bibliotēkas telpu nomas un maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts Salaspils novada domē, 2017. gada 8. martā (prot.Nr.5, 11.§)