Salaspils novadnieki

Knuts Skujenieks (1936-2022)
dzejnieks, atdzejotājs, literatūrkritiķis

Dzimis 1936. gadā Rīgā rakstnieka Emila Skujenieka ģimenē. Studējis latviešu filoloģiju LVU (1954-1956). Beidzis M. Gorkija Literatūras institūtu Maskavā (1961). 1962.gadā notiesāts uz 7 gadiem soda...

Vaira Vīķe-Freiberga (1937)
zinātniece, sabiedriski politiskā darbiniece, Latvijas Valsts prezidente (1999-2007)

Dzimusi 1937. gada 1. decembrī Rīgā. Tēva Kārļa Vīķa dzimtas saknes saistāmas ar Doles salu (Salaspils novads). Kopā ar ģimeni devusies bēgļu gaitās uz Vāciju. 1954. gadā pārcēlusies uz Kanādu...

Ojārs Vilis Bērziņš (1926-2005)
Skolotājs, sabiedriskais darbinieks

Dzimis Rīgā. Mācījies Skolotāju institūta pamatskolā, Evaņģēliski-luteriskās baznīcas ģimnāzijā (tagad 4. vidusskola). Vienu gadu studējis mākslas zinātni Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē...

Māris Daugavietis (1939-2017)
Mežsaimniecības inženieris, zinātnieks

LVMI Silava vadošais pētnieks, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas loceklis, profesors, inženierzinātņu doktors. Dzimis 1939 gadā Jēkabpilī, beidzis LLA. Darbu mežzinātnes institūtā...

Osvalds Gasjuns (1924-2008)
Ārsts, sabiedriskais darbinieks

Mācījies Rīgas 18. un 8. pamatskolā un Rīgas 1. ģimnāzijā, pēc 2. Pasaules kara beidzis Rīgas 1. vakara vidusskolu. 1943. gada martā iesaukts leģionā, dienējis sanitārajā rotā par operāciju zāles...

Aiga Grēniņa (1985)
Dr.sc.comm.

Komunikācijas zinātņu doktore. Autore vairākiem zinātniskajiem pētījumiem un publikācijām bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nozarē.

Krists Gūtmanis (1925)
Dr.biol.

Dzimis 1925. gada 10. jūlijā kādreizējā Ventspils apriņķa Zūru pagastā, mācījies gan Zūru, gan Ziru pamatskolās. 1946.gadā beidzis Ventspils 1.vidusskolu (tagadējo Ventspils 1.ģimnāziju). Studējis...

Olga Immermanis (1906-2007)

Dzimusi 1906. gada 3. oktobrī ”Sēmūkšu” mājās Salaspilī. Rīgu atstājusi kopā ar māti 1944. gada rudenī, bijusi bēgļu nometnē Vācijā, bet no 1950 gada dzīvojusi ASV. 2003.gadā novēlējusi daļu no...

Jānis Kļaviņš (1947)
Mg.geogr.

Dzimis 1947. gada 6. aprīlī Valkas apriņķa Smiltenes pagastā. Absolvējis Ģeogrāfijas fakultāti Latvijas Universitātē, studējis aspirantūrā jūras ģeoloģiju, strādājis par ģeogrāfijas skolotāju...

Arnis Koroševskis (1990)
Mg.philol.

Dzimis 1990.gada 21.februārī. 2013.gadā ieguvis valstī pirmo Imanta Ziedoņa piemiņas stipendiju. 2015.gadā ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā. Pastiprināti pievērsies latviešu...

Aija Kušķe (1938-2021)
Agronome, sabiedriskā darbiniece

Salaspils ciema Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas priekšsēdētāja no 1984. gada līdz 1991 gadam, ilggadēja Latvijas Pensionāru federācijas valdes locekle, apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa II...

Daina Lasmane (1945)
vēsturniece, "vienkārši salaspiliete, kas ar kājām stingri stāv uz Doles salas"

Dzimusi 1945. gadā. Absolvējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti. Daugavas muzeja izveidotāja un ilggadīgā direktore (1969-2016), daudzu izstāžu, projektu, publikāciju autore...

Lapas