Salaspils novadnieki

Māris Daugavietis (1939-2017)
Mežsaimniecības inženieris, zinātnieks

LVMI Silava vadošais pētnieks, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas loceklis, profesors, inženierzinātņu doktors.

Osvalds Gasjuns (1924-2008)
Ārsts, sabiedriskais darbinieks

 
Mācījies Rīgas 18. un 8. pamatskolā un Rīgas 1. ģimnāzijā, pēc 2. Pasaules kara beidzis Rīgas 1. vakara vidusskolu. 
1943. gada martā iesaukts leģionā, dienējis sanitārajā rotā par operāciju zāles feldšeri. No 1945.-1949. gadam bijis izsūtījumā Tambovas apgabalā, vēlāk pārsūtīts uz Baškīriju. Tikai sliktā veselības stāvokļa dēļ izdevies atgriezties. No  1950.-1956. gadam studējis  Rīgas Medicīnas institūtā  (Rīgas Apriņķa Avīze, 1999, 16. marts).

Aiga Grēniņa (1985)
Dr.sc.comm.

Komunikācijas zinātņu doktore. Autore vairākiem zinātniskajiem pētījumiem un publikācijām bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nozarē.

Krists Gūtmanis (1925)
Dr.biol.

Dzimis 1925. gada 10. jūlijā kādreizējā Ventspils apriņķa Zūru pagastā, mācījies gan Zūru, gan Ziru pamatskolās. 1946.gadā beidzis Ventspils 1.vidusskolu (tagadējo Ventspils 1.ģimnāziju). Studējis Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultātē un 1951. gadā to absolvējis. Krista Gūtmaņa darba gaitas saistītas ar LPSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūtu, kur viņš strādājis kā iestādes pirmais zinātniskais sekretārs. Vēlākajos gados izstrādājis disertācijas darbu Baha Bioķīmijas institūtā Maskavā.

Olga Immermanis (1906-2007)

Dzimusi 1906. gada 3. oktobrī ”Sēmūkšu” mājās Salaspilī. Rīgu atstājusi kopā ar māti 1944. gada rudenī, bijusi bēgļu nometnē Vācijā, bet no 1950 gada dzīvojusi ASV. 2003.gadā novēlējusi daļu no trimdas literatūras izdevumiem  Salaspils novada bibliotēkai.

Jānis Kļaviņš (1947)
Mg.geogr.

Dzimis 1947. gada 6. aprīlī Valkas apriņķa Smiltenes pagastā. Absolvējis Ģeogrāfijas fakultāti Latvijas Universitātē, studējis aspirantūrā jūras ģeoloģiju, strādājis par ģeogrāfijas skolotāju Salaspils 1.vidusskolā, Ropažu vidusskolā, Ogres vakara vidusskolā, kā arī lasījos lekcijas topošajiem ģeogrāfijas skolotājiem Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinību fakultātē. Bijis viens no Baltijas jūras pētniekiem, Baltijas jūras tematikai veltīta arī disertācija un neskaitāmas zinātniskās publikācijas. Līdztekus pedagoģiskajam un zinātniskajam darbam, aktīvi darbojies 3. Atmodas veicināšanā, bijis Salaspils LTF domes loceklis, Latvijas Tautas frontes Rīgas rajona Tautas frontes grupas priekšsēdētājs, deputāta kandidāts Augstākās Padomes vēlēšanām no Salaspils 172. vēlēšanu apgabala, 1991. gada barikāžu dalībnieks, Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes deputāts vairākos sasaukumos. 

Arnis Koroševskis (1990)
Mg.philol.

Dzimis 1990.gada 21.februārī. 2013.gadā ieguvis valstī pirmo Imanta Ziedoņa piemiņas stipendiju. 2015.gadā ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā. Pastiprināti pievērsies latviešu rakstnieka Andreja Upīša literārās darbības pētniecībai, par ko ieguvis atzinības rakstus (2013, 2015), un Kārļa Dziļlejas fonda godalgas (2012, 2013). Andreja Upīša memoriālā muzeja izglītojošā darba un darba ar muzeja apmeklētājiem vadītājs. No 2012.-2015.gadam redkolēģijas loceklis, literatūrkritiķis Literāro tekstu vietnē "Ubi Sunt." Daudzu literatūrzinātnisku rakstu un recenziju autors.

Aija Kušķe (1938-2021)
Agronome, sabiedriskā darbiniece

Salaspils ciema Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas priekšsēdētāja no 1984. gada līdz 1991 gadam, ilggadēja Latvijas Pensionāru federācijas valdes locekle, apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes goda zīmi, Goda salaspiliete 2004 un titula Goda salaspilietis piešķiršanas pieteikumu izvērtēšanas komisijas vadītāja.

Daina Lasmane (1945)
vēsturniece, "vienkārši salaspiliete, kas ar kājām stingri stāv uz Doles salas"

Dzimusi 1945. gadā. Absolvējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti. Daugavas muzeja izveidotāja un ilggadīgā direktore (1969-2016), daudzu izstāžu, projektu, publikāciju autore un sabiedrisko aktivitāšu norises veicinātāja.

Vizma Mača (1927-2007)
Farmaceite, sabiedriskā darbiniece

Dzimusi Stāmerienā.  Absolvējusi Medicīnas institūta Farmācijas fakultāti. No 1974. gada dzīvojusi Salaspilī, bijusi Dārza aptiekas vadītāja, sniegusi praktisku padomu un palīdzību daudziem  salaspiliešiem.  No 1978. gada Salaspils aptieka kalpojusi kā prakses vieta topošajiem farmaceitiem. Vairāk kā 40 gadus darītais darbs nozarē ieguvis augstu novērtējumu. 1998. gadā  Vizma Mača saņēmusi Grindeļa medaļu.

Arturs Mauriņš (1924-2012)
bioloģijas hab. doktors, profesors

Profesora Artura Mauriņa lielākā aktīvās dzīves un zinātniskās darbības daļa aizritēja Latvijas Universitātē, kur laikā no 1960. līdz 1998.gadam (vairāk nekā 30 gadu!) viņš bija Botānikas, vēlāk Botānikas un ekoloģijas katedras vadītājs. 1966.g. A.Mauriņš aizstāvēja doktora disertāciju, iegūstot doktora zinātnisko grādu, bet pēc gada viņam piešķīra profesora zinātnisko nosaukumu (1967). Mācību darbs ar studentiem vienmēr bijia profesora uzmanības centrā - lekcijas un semināri evolūcijas teorijas pamatkursā, speckursi dendroloģijā, augu introdukcijā, bioloģiskajā prognozēšanā un ekoloģijā.

Lapas