Salaspils novadnieki

Inga Reča (1967)
Žurnāla Svētdienas Rīts galvenā redaktore

 

Žurnāla Svētdienas Rīts galvenā redaktore Inga Reča žurnālistikā darbojas kopš Latvijas neatkarības laikiem. Strādājusi izdevumā Nakts, Vakara Ziņas, kā arī veidojusi Salaspils pašvaldības avīzi Salaspils Vēstis 1996-2001. Par avīzes veidošanu Inga saka „Gribēju parādīt, ka galvenā vērtība ir Salaspils cilvēki, viņu likteņi, sasniegumi un tas, ko viņi ir sapratuši par dzīvi.” Inga Reča ir grāmatas Jansonu dzimta : Arvīds, Iraīda, Mariss, Ilona (Rīga, 1999) autore par leģendārā diriģenta Marisa Jansona dzimtu.

Jānis Šiliņš (1983)
Dr.hist.

Dzimis 1983.gada 20.janvārī. Latvijas Valsts vēstures arhīva eksperts. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošais pētnieks, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks. Kristapa Morberga stipendijas laureāts. Eiropas universitāšu izcilības tīkla CLIOHRES.net dalībnieks. Autors grāmatai "Padomju Latvija 1918-1919"(2013). 2019.gada 18. oktobrī par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā iecelts par Atzinības krusta komandieri. 

Inese Tone (1985)
Bc.art.

Dzimusi 1985.gada 30.jūnijā. Ieguvusi bakalaura grādu mākslas zinātnēs, kultūras teorijas apakšprogrammā Kultūras Akadēmijā. Autore pētījumam par zirgu krāsu apzīmējumiem latviešu dainās, izdotu grāmatā-albumā "Zirga pase" (2015) kopā ar folkloras kopu "Savieši," kurā pati autore ir viena no dalībniecēm.

Daiga Veinberga (1962)
Salaspils novada pašvaldības ainavu arhitekte

Beigusi Salaspils 1. vidusskolu,  RTU Arhitektūras un Celtniecības fakultāti  (1986). Strādājusi kā arhitekte ZA Nacionālajā Botāniskajā dārzā (1986-1992), galvenā speciāliste VKPAI Kultūrvēsturiskās vides nodaļā (1992-1996), Rīgas Būvvaldes galvenā ainavu arhitekte (1998-2005), Vides Projektu studijā (2005-2009), Ainavu Arhitekti (2009-2013). No 1995.gada Daiga ir Latvijas Ainavu arhitektu biedrības biedre, vēlāk- valdes priekšsēdētāja. Kopš 2013. gada Daiga Veinberga ir Salaspils novada pašvaldības ainavu arhitekte. 2021.

Viktors Veinbergs (1931)
Diplomēts inženieris, mežkopis


LDBB un LAAB biedrs, „dendrologs amatieris” un daiļdārznieks. Vairāk kā 30 populārzinātnisku publikāciju autors. Pierakstījis arī domu graudus.?
Trīsdesmit darba gadi pavadīti Meliorācijas institūtā - no vecākā tehniķa līdz galvenā speciālista amata pienākumiem. Septiņu gadu laikā (1986-1993) tapuši „Sauriešu dendroloģiskie stādījumi”, gan projektējot, gan veidojot un kopjot apstādījumus vairāk kā 3 ha platībā. 1991. gadā šai teritorijai piešķirts rajona nozīmes Aizsargājamā dabas objekta statuss. Divus gadus V. Veinbergs rūpējies arī par Salaspils zaļo rotu, būdams pilsētas dārznieka amatā.

Mārtiņš Zeps (1980)
Mg.silv.

Zinātniskais asistents Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava." Darbības joma: meža selekcija un kokaugu adaptācija. Autors vairākiem pētījumiem par saimnieciski nozīmīgu koku selekciju, ātraudzīgo koku sugu audzēšanu un meža resursu atjaunošanu.

Lapas