Salaspils novadnieki

Arnis Koroševskis (1990)
Literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis, Mg.philol.

Dzimis 1990.gada 21.februārī. 2013.gadā ieguvis valstī pirmo Imanta Ziedoņa piemiņas stipendiju. 2015.gadā ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā. Pastiprināti pievērsies latviešu...

Aija Kušķe (1938-2021)
Agronome, sabiedriskā darbiniece

Salaspils ciema Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas priekšsēdētāja no 1984. gada līdz 1991. gadam, ilggadēja Latvijas Pensionāru federācijas valdes locekle, apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa...

Daina Lasmane (1945)
Vēsturniece, "vienkārši salaspiliete, kas ar kājām stingri stāv uz Doles salas"

Dzimusi 1945. gadā. Absolvējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti. Daugavas muzeja izveidotāja un ilggadīgā direktore (1969-2016), daudzu izstāžu, projektu, publikāciju autore...

Oļģerts Lielausis (1930)
Fiziķis, Dr.h.fiz., Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis

Dzimis 1930. gada 2. septembrī Ventspils apriņķī, 1955. gadā beidzis LU Fizikas un matemātikas fakultāti un sācis strādāt Fizikas institūtā, 1962.-1993. – laboratorijas vadītājs, 1994.-1997. Fizikas...

Jānis Ligers (1935-2009)
Veterinārmedicīnas zinātnieks

Dzimis Rīgā, absolvējis LLA Veterināro zinātņu fakultāti. Jānis Ligers ir senas salaspiliešu ārstu dzimtas pārstāvis, veterinārmedicīnas zinātnieks, izgudrotājs, grāmatu un publikāciju autors,...

Vizma Mača (1927-2007)
Farmaceite, sabiedriskā darbiniece

Dzimusi Stāmerienā. Absolvējusi Medicīnas institūta Farmācijas fakultāti. No 1974. gada dzīvojusi Salaspilī, bijusi Dārza aptiekas vadītāja, sniegusi praktisku padomu un palīdzību daudziem...

Arturs Mauriņš (1924-2012)
Bioloģijas hab.doktors, profesors

Profesora Artura Mauriņa lielākā aktīvās dzīves un zinātniskās darbības daļa aizritēja Latvijas Universitātē, kur laikā no 1960. līdz 1998.gadam (vairāk nekā 30 gadu!) viņš bija Botānikas, vēlāk...

Mārtiņš Mintaurs (1979)
Vēsturnieks, Dr.hist.

Dzimis 1979.gada 4.oktobrī. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu nodaļas docents. No 2003. līdz 2017. gadam Daugavas muzeja speciālists...

Ēvalds Mugurēvičs (1931-2018)
Vēsturnieks, Dr.hab.hist. profesors

Gandrīz visu savu darba mūžu arheologs nostrādājis Latvijas vēstures institūtā, vairāk kā 50 gadus veltot zinātniski pētnieciskajam darbam. Šeit arī tapis viss profesora zinātniskais devums –...

Aija Neiburga (1931-2017)
Žurnāliste

Dažus darba gadus nostrādājot savā pirmajā profesijā par latviešu valodas skolotāju, sapnis par žurnālistiku tomēr ņem virsroku, un Aija Neiburga iestājas atjaunotajā LVU Filoloģijas fakultātes...

Inga Reča (1967)
Žurnāliste, žurnāla "Svētdienas Rīts" galvenā redaktore

Žurnāla Svētdienas Rīts galvenā redaktore Inga Reča žurnālistikā darbojas kopš Latvijas neatkarības laikiem. Strādājusi izdevumā Nakts, Vakara Ziņas , kā arī veidojusi Salaspils pašvaldības avīzi...

Saulcerīte Rudzīte ()
Ārste-kardioloģe

Dzimusi Rīgā, bērnību pavadījusi Jaunjelgavā. 1956. gadā iestājusies Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultātē. Pēc institūta beigšanas nozīmēta strādāt Ogres slimnīcā, vēlāk...

Lapas