Salaspils novadnieki

Olga Immermanis (1906-2007)

Dzimusi 1906. gada 3. oktobrī ”Sēmūkšu” mājās Salaspilī. Rīgu atstājusi kopā ar māti 1944. gada rudenī, bijusi bēgļu nometnē Vācijā, bet no 1950 gada dzīvojusi ASV. 2003.gadā novēlējusi daļu no...

Rudīte Ķikuste (1951)
Agronome, vides inženiere

Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju Domes priekšsēdētāja 2000. g. novembris -2001. g. marts. Vairāku sasaukumu Salaspils novada Domes deputāte, zemes komisijas locekle, Salaspils novada Domes...

Jānis Kļaviņš (1947)
Ģeogrāfs, ģeologs, Mg.geogr.

Dzimis 1947. gada 6. aprīlī Valkas apriņķa Smiltenes pagastā. Absolvējis Ģeogrāfijas fakultāti Latvijas Universitātē, studējis aspirantūrā jūras ģeoloģiju, strādājis par ģeogrāfijas skolotāju...

Jana Kolbina-Birzniece (1994)
Sākumizglītības un latviešu valodas, literatūras skolotāja pamatskolā Salaspils novada domes deputāte

Beigusi Salaspils 1. vidusskolu, mācījusies LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, strādājusi Salaspils 1. vidusskolā, Rīgas Valdorfskolā un kultūras namā Enerģētiķis . Pēc skolas...

Aleksandrs Komka ()
Pianists, koncertmeistars, kamermūziķis, pedagogs

Salaspilietis, viens no spilgtākajiem Latvijas pianistiem, kurš sava novada vārdu nes pasaulē. Klavierspēli apguvis Salaspils Mūzikas un mākslas skolā pie pedagoģes Natālijas Karpovas, mācības...

Arnis Koroševskis (1990)
Literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis, Mg.philol.

Dzimis 1990.gada 21.februārī. 2013.gadā ieguvis valstī pirmo Imanta Ziedoņa piemiņas stipendiju. 2015.gadā ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā. Pastiprināti pievērsies latviešu...

Jānis Krastiņš (1950)
Tulkotājs, ķīmiķis

Dzimis Krustpils pusē, dzīvo Salaspilī. 1973. gadā beidzis Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāti, ieguvis Tehnisko zinātņu kandidāta grādu, kas vēlāk nostrificēts kā inženierzinātņu doktora...

Aija Kušķe (1938-2021)
Agronome, sabiedriskā darbiniece

Salaspils ciema Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas priekšsēdētāja no 1984. gada līdz 1991. gadam, ilggadēja Latvijas Pensionāru federācijas valdes locekle, apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa...

Māris Laiviņš (1942)
Ģeogrāfs, biologs un mežzinātnieks. Bioloģijas un ģeogrāfijas zinātņu doktors. Latvijas Universitātes profesors un institūta "Silava" pētnieks

Māra Laiviņa dzimtā puse ir Alūksne. 1966. gadā beidzis Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultāti. Piecus gadus strādājis PSRS Zinātņu akadēmijas Sibīrijas un Tālo Austrumu Ģeogrāfijas institūtā...

Daina Lasmane (1945)
Vēsturniece, "vienkārši salaspiliete, kas ar kājām stingri stāv uz Doles salas"

Dzimusi 1945. gadā. Absolvējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti. Daugavas muzeja izveidotāja un ilggadīgā direktore (1969-2016), daudzu izstāžu, projektu, publikāciju autore...

Oļģerts Lielausis (1930)
Fiziķis, Dr.h.fiz., Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis

Dzimis 1930. gada 2. septembrī Ventspils apriņķī, 1955. gadā beidzis LU Fizikas un matemātikas fakultāti un sācis strādāt Fizikas institūtā, 1962.-1993. – laboratorijas vadītājs, 1994.-1997. Fizikas...

Jānis Ligers (1935-2009)
Veterinārmedicīnas zinātnieks

Dzimis Rīgā, absolvējis LLA Veterināro zinātņu fakultāti. Jānis Ligers ir senas salaspiliešu ārstu dzimtas pārstāvis, veterinārmedicīnas zinātnieks, izgudrotājs, grāmatu un publikāciju autors,...

Lapas