Piekļūstamības paziņojums

Salaspils novada bibliotēka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni: Salaspils novada bibliotēka - https://www.biblioteka.salaspils.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums.  Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Neatbilstības konstatētas  attēlu tekstuālās alternatīvas pārbaudē un krāsu kontrastu pārbaudē.

Problēmas, kas apgrūtina piekļūstamību, ir apzinātas, un ir ieplānots tās atrisināt budžeta un cilvēkresursu iespējamības robežās.

Testētajās sadaļās audio un video saturs nav pievienots. Tomēr citviet lapā esošajam video saturam nav nodrošināti subtitri. Nepieciešams izvērtēt iespējas nodrošināt alternatīvos aprakstus.

Šī tīmekļvietne tika izvērtēta 18.08.2023. Izvērtēšanu veica Gatis Saulevičs, Salaspils novada pašvaldības IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: piekļūstamības izvērtēšana (.pdf).

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas pašlaik nav piekļūstams citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas - specializētos interneta pārlūku spraudņus un specializētos piekļūstamības rīkus.

Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums epastā: info@salaspils.lv

Izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību pašvaldībā atbildīga ir Salaspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību daļa, e-pasts info@salaspils.lv.

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Salaspils novada pašvaldības IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību,  ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +371 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu:
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.05.2023.