Kā kļūt par bibliotēkas lasītāju

1. Lietotājus Salaspils novada bibliotēkā reģistrē, klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu) vai attālināti (ar kādu no e-identitātes apstiprināšanas veidiem). Lietotājs sniedz sekojošu kontaktinformāciju: dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasts.

2. Lietotājus līdz 14 gadu vecumam Salaspils novada bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un viena no vecāku vai likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanu (galvojumu).

3. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Salaspils novada bibliotēkas lietošanas noteikumiem un  ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.

4. Reģistrētam lasītājam tiek izsniegta Salaspils novada bibliotēkas Lasītāja karte, kas ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. Bibliotēkas apmeklējuma laikā Lasītāja karte jāuzrāda bibliotekāram.

5. Bibliotēkas Lasītāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Maksa par atkārtotu  Lasītāja kartes  izgatavošanu 0.70 EUR.

6. Mainot vārdu vai uzvārdu, lasītājam par izmaiņām jāpaziņo, uzrādot šo faktu apliecinošu dokumentu.