Mēs piedāvājam

Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa

      Aicina ikvienu saturīgi pavadīt brīvo laiku, izmantojot bibliotēkas krājumu paplašināt redzesloku, attīstīt savas iemaņas darbā ar datoru, kā arī satikt jaunus draugus

Bibliotēka piedāvā:

Lasītavā ir iespēja izmantot enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas un citu uzziņu literatūru,
kas var noderēt gatavojot referātus un citus patstāvīgus darbus skolai.

Kā kļūt par lietotāju?

Lietotājam uz mājām izsniedz:

  • Grāmatas - ne vairāk kā 5 eksemplārus
  • Žurnālus - 3 eksemplārus

Iegaumē!

  • Apmeklējot bibliotēku, jāuzrāda lietotāja karte
  • Ja nevari atdot izdevumus norādītajā datumā, tad lietošanas termiņu var pagarināt ierodoties bibliotēkā, elektroniski vai piezvanot pa tālr. 67387155
  • Ja tomēr neesi ievērojis grāmatu atdošanas datumu, tad jārēķinās ar: Kavējuma naudu -  EUR 0.07 dienā par katru grāmatu