Saulkalnes filiālbiblioteka

 

Adrese un kontakti:

Daugavmalas iela 28–3, Saulkalne
Salaspils novads, LV-2117
tālr. 28387156
e-pasts: saulkalne@biblioteka.salaspils.lv
Vadītāja: Ieva Tihanova

Darba laiks:

 

Pirmdien 1119
Otrdien 917
Trešdien
Ceturtdien 1119
Piektdien 917
Katra mēneša 1. sestdiena 915

 

No 1. jūnija līdz 1.septembrim  sestdienās lasītājus neapkalpo.

Saulkalnes filiālbibliotēkas pirmsākumi saistāmi ar 1967. gadu, kad bibliotēku dibina Salaspils ciema TDP IK un tā tiek izvietota Salaspils ciema Gaismas 8-gadīgās skolas telpās. 1970. gadā bibliotēka tiek pārcelta uz Saulkalnes kaļķu fabrikas “Sarkanais Oktobris” administrācijas ēkas telpām, tās lasītāji ir Saulkalnes iedzīvotāji un kaļķu fabrikas darbinieki.
Šobrīd Saulkalnes filiālbibliotēka ir Salaspils novada bibliotēkas struktūrvienība. Bibliotēka atrodas Salaspils novada Saulkalnes ciematā, tās darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana.
 
Bibliotēka piedāvā:
  • daiļliteratūru, nozaru literatūru un periodiku
  • datora un interneta pakalpojumus
  • kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus
  • datubāzes "Letonika" un "Lursoft", "Ebsco" un "Britannica"
No 2003. gada bibliotēka piedalās LNB Lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Bibliotēka iesaistās digitālo prasmju  veicināšanas aktivitātēs, Dzejas dienu, Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumu rīkošanā un popularizēšanā.
Bibliotēkā ir iespēja apgūt pamatiemaņas darbā ar datoru un Internetu.
Saulkalnes filiālbibliotēkā, kopš 2012. gada, darbojas arī Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrs (AAC). Apmeklētāju centrā iedzīvotājiem tiek sniegtas atbildes par lielu daļu ar pašvaldības pakalpojumiem saistītajiem jautājumiem, pieņemti un reģistrēti dažādi iesniegumi. Apmeklētājiem ir pieejami dažādi materiāli un informācija par pašvaldības darbu, projektiem, sociālo palīdzību; tiek palīdzēts apgūt šīs informācijas meklēšanu elektroniskā vidē.