Digitālās kolekcijas

Pierīgas dziedāšanas stāsti

 

Ir pagājuši 150 gadi kopš Pirmajiem latviešu dziedāšanas svētkiem 1873. gadā. Dziesmusvētku tradīcija joprojām ir dzīva un palīdz uzturēt latviskuma...

Salaspils jauktais koris

Virtuālā izstāde ir īss ieskats Salaspils novada bibliotēkas digitālajā fotokolekcijā un atmiņu ierakstos par Salaspils kora vēsturi līdz 20./21. gadsimtu mijai. Visa...

J. Kļaviņa ģeoloģiskās ekspedīcijas

 

Digitālā kolekcija vēsta par Jāņa Kļaviņa ģeoloģiskajām ekspedīcijām Baltijas, Barensa, Pečoru un Ohotskas jūrā. Novadnieks Jānis Kļaviņš kopš 20. gs. 80. gadiem dzīvo Salaspilī....

Salaspils Romas katoļu baznīcai 25

Virtuālā izstāde tapusi par godu Salaspils Romas katoļu baznīcas 25 pastāvēšanas gadadienai. Izstādē izmantoti materiāli no Salaspils novada bibliotēkas novadpētniecības krājuma un Salaspils Romas...

Barikāžu laika stāsti bibliotēkas krājumā

Pieminot 30 gadus kopš Barikāžu laika, aicinām ielūkoties bibliotēkas krājumā esošajos stāstos un laikmeta liecībās virtuālajā izstādē "Barikāžu laika stāsti bibliotēkas krājumā"

Teātra spēlēšanas tradīcija Salaspilī

 

„…amatierkolektīvi ir ļoti interesanti. Viņiem ir savs spēles laukums un savi skatītāji. Viņi turpina arī valodas tālāko saglabāšanu. Tam ir ļoti liela kultūras vērtība. …...

Salaspils novada dižkoki

Digitālā kolekcija tapusi, piedaloties Salaspils novada Tūrisma un informācijas centra organizētajā velobraucienā “Iepazīsti Salaspils novada dižkokus! ”2018. gada 28.aprīlī. Projekta “Latvijas...

Mana novada simtgades cilvēks

Pierīgas novadu  publisko bibliotēku virtuālā izstāde „Mana novada simtgades cilvēks” ir stāsts par personībām, kuras atstājušas neizdzēšamas pēdas sava novada attīstībā. Šos cilvēkus...

Lapas