Abonētās datubāzes

Abonētās datubāzes

  • Lursoft laikrakstu bibliotēka - Latvijas laikrakstu http://news.lv/  pilntekstu datubāze. Pieejama Salaspils novada bibliotēkās.

  • Letonika - http://www.letonika.lv/ - piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju par Latviju, tās vēsturi, valodu un kultūru, kas atrodama 10 enciklopēdiskos resursos, vārdnīcās, izmantot attēlu, audio un video arhīva materiālus. Datubāze pieejama visās Salaspils novada bibliotēkās un autorizējoties no mājām.

  • EBSCO -http://search.ebscohost.com/– bibliogrāfisko un pilnu tekstu datubāžu kolekcija, kas piedāvā informāciju akadēmisko studiju tēmās galvenokārt angļu valodā. Pieejama Salaspils novada bibliotēkā un autorizējoties no mājām.

  •  Britannica Online Library - vecākā universālā enciklopēdija, kura satur vairāk kā 120.000 rakstus, kas regulāri tiek papildināti. Adresēta visu vecumu grupām, sākot no 5. gadiem. Datubāze pieejama Salaspils novada bibliotēkās un autorizējoties no mājām.