Novadnieks Krists Gūtmanis

Avots: 
K.Gūtmaņa ģimenes arhīva

Krists Gūtmanis

1925-2022
Biologs, Dr.biol.

Dzimis 1925. gada 10. jūlijā kādreizējā Ventspils apriņķa Zūru pagastā, mācījies gan Zūru, gan Ziru pamatskolās. 1946.gadā beidzis Ventspils 1.vidusskolu (tagadējo Ventspils 1.ģimnāziju). Studējis Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultātē un 1951. gadā to absolvējis. Krista Gūtmaņa darba gaitas saistītas ar LPSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūtu, kur viņš strādājis kā iestādes pirmais zinātniskais sekretārs. Vēlākajos gados izstrādājis disertācijas darbu Baha Bioķīmijas institūtā Maskavā.