Salaspils novadnieki

Vizma Mača (1927-2007)
Farmaceite, sabiedriskā darbiniece

Dzimusi Stāmerienā. Absolvējusi Medicīnas institūta Farmācijas fakultāti. No 1974. gada dzīvojusi Salaspilī, bijusi Dārza aptiekas vadītāja, sniegusi praktisku padomu un palīdzību daudziem...

Arturs Mauriņš (1924-2012)
Bioloģijas hab.doktors, profesors

Profesora Artura Mauriņa lielākā aktīvās dzīves un zinātniskās darbības daļa aizritēja Latvijas Universitātē, kur laikā no 1960. līdz 1998.gadam (vairāk nekā 30 gadu!) viņš bija Botānikas, vēlāk...

Mārtiņš Mintaurs (1979)
Vēsturnieks, Dr.hist.

Dzimis 1979.gada 4.oktobrī. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu nodaļas docents. No 2003. līdz 2017. gadam Daugavas muzeja speciālists...

Ēvalds Mugurēvičs (1931-2018)
Vēsturnieks, Dr.hab.hist. profesors

Gandrīz visu savu darba mūžu arheologs nostrādājis Latvijas vēstures institūtā, vairāk kā 50 gadus veltot zinātniski pētnieciskajam darbam. Šeit arī tapis viss profesora zinātniskais devums –...

Aija Neiburga (1931-2017)
Žurnāliste

Dažus darba gadus nostrādājot savā pirmajā profesijā par latviešu valodas skolotāju, sapnis par žurnālistiku tomēr ņem virsroku, un Aija Neiburga iestājas atjaunotajā LVU Filoloģijas fakultātes...

Inga Reča (1967)
Žurnāliste, žurnāla "Svētdienas Rīts" galvenā redaktore

Žurnāla Svētdienas Rīts galvenā redaktore Inga Reča žurnālistikā darbojas kopš Latvijas neatkarības laikiem. Strādājusi izdevumā Nakts, Vakara Ziņas , kā arī veidojusi Salaspils pašvaldības avīzi...

Saulcerīte Rudzīte ()
Ārste-kardioloģe

Dzimusi Rīgā, bērnību pavadījusi Jaunjelgavā. 1956. gadā iestājusies Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultātē. Pēc institūta beigšanas nozīmēta strādāt Ogres slimnīcā, vēlāk...

Jānis Šiliņš (1983)
Vēsturnieks, Dr.hist.

Dzimis 1983. gada 20. janvārī. Latvijas Valsts vēstures arhīva eksperts. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošais pētnieks,...

Inta Skujeniece (1936)
Daiļdārzniece, dzejnieka Knuta Skujenieka dzīvesbiedre

Inta dzimusi Alūksnes novadā, plašā apkārtnē izslavētā dārznieka un selekcionāra Viļa Bleiera ģimenē. Beigusi Alūksnes vidusskolu, un, dodoties tēva pēdās, ieguvusi agronomes diplomu Latvijas...

Inese Tone (1985)
Bc.art.

Dzimusi 1985.gada 30.jūnijā. Ieguvusi bakalaura grādu mākslas zinātnēs, kultūras teorijas apakšprogrammā Kultūras Akadēmijā. Autore pētījumam par zirgu krāsu apzīmējumiem latviešu dainās, izdotu...

Jānis Turlajs (1965)
Ekonomģeogrāfs, kartogrāfs un uzņēmējs

Mācījies Salaspils 1. vidusskolā, 1990. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, iegūstot ekonomģeogrāfa specialitāti. Atmodas laikā darbojies Latvijas Kultūras...

Lilita Vanaga (1953 )
Vēsturniece, Dr. hist. h.c., LU Latvijas Vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuves vadītāja, Daugavas muzeja speciāliste

Vidusskolu beigusi Līvānos, vēsturnieces kvalifikāciju ieguvusi LVU Vēstures un filozofijas fakultātē, savukārt zinātniskais grāds iegūts aspirantūrā Latvijas vēstures institūtā 1985. gadā. L...

Lapas