Arhīvs: 2020

3td e-grāmatu bibliotēkai 2 gadi
Informācija presei 20 2 1 . gada 6 . janvārī Divu gadu laikā ievērojami augusi un pilnveidota 3td...
Priecīgus Ziemassvētkus!
Aizejošā gada notikumi ir nostājušies pretim ierastībai un likuši kaut ko mainīt mūsu ikdienā, iecerēs un paradumos.Tie prasījuši...
Visiem, kuri mācās-studē!
EBSCO datubāzes Nacionālo resursu paketei ir pievienota Open Dissertations datubāze. Tā piedāvā piekļuvi vairāk nekā 1,2 miljoniem elektronisko...
Virtuālā izstāde
Par godu Latvijas simtgadei, Salaspils novada bibliotēka, sadarbībā ar Pierīgas novadu publiskajām bibliotēkām, ir uzsākusi izstāžu ciklu, kurā...
Ceļazīmes mediju lietošanā
Aicinām 2020. gada 11. decembrī no plkst.10:00 līdz 11:30 ikvienu Latvijas senioru uz tiešsaistes pasākumu par mediju lietošanu...
Lasītāju apkalpošana ārkārtējā situācijā
Bibliotēka turpina apkalpot klātienē: katrā apkalpošanas nodaļā drīkst uzturēties ne vairāk kā 2 apmeklētāji; grāmatas un žurnālus izsniedz...
Uzmanību!
Salaspils novada bibliotēka informē par pakalpojumu attālināto pieejamību! No 21.decembra lietotājiem ir iespēja izmantot tikai attālinātos pakalpojumus. Tiem,...
Lai nezūd lasītpieks!
Atbalstot kultūras nozari, Kultūras ministrija lēma piešķirt finansējumu 300 000 EUR apjomā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Nacionālajai...
e-Grāmatas Salaspils novada bibliotēkā
♦ 3td e-GRĀMATU bibliotēka. Ikvienam lasītājam ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru un tulkotos darbus e-grāmatas formātā...
Izstādes novembrī
Lasītava Tematiska izstāde “Lielvārdes josta – vēlējums cilvēka mūžam un simboliem bagāts mantojums nākamajām paaudzēm” Bērnu un jauniešu...
Bibliotekāra profesionālās un vispārējās kompetences publiskajās bibliotēkās
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrs laika periodā no 2020. gada 30. jūnija līdz 2020. gada 20. augustam...
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem"
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem". Balvu piešķir...

Lapas