Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem"

 

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem". Balvu piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Konkursu uz Balvu organizē Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka konkursu organizē kopš 2007.gada.

Pieteikumi 2020. gada Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" nosūtāmi uz Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas elektronisko adresi  biblioteka@liepaja.lv   līdz 2020.gada 17.novembrim (ieskaitot).
Balvas saņēmējs tiks paziņots Liepājas Centrālas zinātniskās bibliotēkas 243.gadskārtas konferences laikā - 2020.gada 27.novembrī. 
Papildus informācija pa tālruni: 634 24210 un 634 24570, un www.liepajasczb.lv
Konkursa Nolikums
Nosūtāmie dokumenti