Arhīvs: 2023

IFLA Ziņojums par attīstības tendencēm (2022. gada atjauninājums)
Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) gada sākumā klajā laida...
1. novembra darba semināra programma
Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem Enerģētiķu iela 9, Salaspils Programmā: -Metodoloģiskie risinājumi un...
Iepazīstot Ventspils bibliotēkas
Jau vairākus gadus augusta izskaņā Pierīgas reģiona bibliotekāri dodas profesionālās pieredzes apmaiņas braucienā, ciemojoties kādā no Latvijas bibliotēkām...
Bibliotēku nozares stratēģija
Bibliotēku nozares stratēģija pieejama šeit https://www.km.gov.lv/lv/strategija-un-dokumenti-7 Nozares stratēģiju izstrādāja Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā darba grupa: Katrīna Kukaine -...
Darba seminārs 2023. gada 1. martā
Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem Enerģētiķu iela 9, Salaspils Programmā: -Latviešu valodas lietojums:...
Tiešsaistes darba seminārs 2023. gada 8. februārī
Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem Tiešsaistes platformā Zoom Programmā: - Industriālā mantojuma digitālā...