Iepazīstot Ventspils bibliotēkas

Jau vairākus gadus augusta izskaņā Pierīgas reģiona bibliotekāri dodas profesionālās pieredzes apmaiņas braucienā, ciemojoties kādā no Latvijas bibliotēkām. Šogad 45 bibliotekārie darbinieki devās uz Kurzemi, kur apmeklēja 4  Ventspils bibliotēkas.
 
Ventspils Galvenā bibliotēka ir reģiona galvenā bibliotēka ar 6 struktūrvienībām. Metodiskā un konsultatīvā palīdzība tiek veikta arī 13 novada pašvaldību publiskajām bibliotēkām un 14 mācību iestāžu bibliotēkām. Novada bibliotekāru un bibliotēku apmeklētāju atzinīgi novērtēts ir projektu “Rakstnieks lauku bibliotēkā” izstrāde un realizācija - 7 novada bibliotēkās un skolās noorganizētas 11 tikšanās ar rakstniekiem, grāmatu autoriem un māksliniekiem. Bibliotēkas speciālists darbā ar novada bibliotēkām veido Rotējošo fondu un nodrošina ceļojošo kopu apriti starp pagastu bibliotēkām. Novada publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem organizēti profesionālās pilnveides pasākumi - semināri, mācību nodarbības, pieredzes braucieni.
 
Ērtākai saziņai ar kolēģiem ir izveidotas 3 vēstkopas – pilsētas, novada un skolu bibliotēkām. Ātrai saziņai izveidota arī novada bibliotekāru Whatsapp grupa. Ventspils bibliotēkas speciālisti iesaistās pašvaldību veidotās darba grupās, piem., pārstāvēja bibliotēku intereses novada pašvaldības darba grupu sanāksmēs dokumenta “Ventspils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam” izstrādē, lai plānošanas dokumentos nodrošinātu bibliotēku infrastruktūras un pakalpojumu attīstību. Bibliotekārie pakalpojumi tiek nodrošināti ikvienam Ventspils iedzīvotājam un viesim. Tomēr, ja veselības dēļ bibliotēku apmeklēt klātienē nav iespējams, bibliotekāros pakalpojumus var saņemt savā dzīves vietā. 20 cilvēki tiek apkalpoti mājās. Liela apmeklētāju plūsma vērojama Bērnu bibliotēkā (atrodas vienā ēkā ar Galveno bibliotēku) – to ikdienā apmeklē ap 100 apmeklētāju.
 
Mūzikas bibliotēka - 2019.gada septembrī koncertzālē “Latvija”, apvienojot Ventspils bibliotēkas mūzikas sektora un Ventspils mūzikas vidusskolas bibliotēkas resursus, tika atklāta Ventspils bibliotēkas struktūrvienība Mūzikas bibliotēka, kas savus pakalpojumus piedāvā mūzikas profesionāļiem, mūzikas skolas audzēkņiem un ikvienam iedzīvotājam. Bibliotēkā ieviesti interesanti un mūsdienīgi risinājumi pakalpojumu nodrošināšanā – mūziku var klausīties ar 21.gadsimta tehnoloģijām aprīkotajā akustiskajā telpā vai audiokrēslos, relaksēties klusuma telpā.
 
Puzes bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pamatskolu un kultūras namu. Viena no Ventspils novada plašākajām mazajām bibliotēkām. Bibliotēkas uzdevumi pakalpojumu tālākā attīstībā ir veicināt lietotāju informācijpratību, organizēt literatūras popularizēšanas un mūžizglītības pasākumus, kā arī dažādas aktivitātes jaunu lietotāju piesaistei. Ņemot vērā to, ka lielākā daļa bibliotēkas apmeklētāju ir tieši pamatskolas skolēni, svarīgs uzdevums ir organizēt lasītveicināšanas pasākumus bērniem un jauniešiem, kā arī nodrošināt kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas bibliotēkā. Atsevišķā telpā iekārtota Puzes pagasta novadpētniecības istaba. Bibliotēkas vadītāja aktīvi pievēršas šai jomai un ar dažādu projektu atbalstu popularizē novadpētniecību vietējo iedzīvotāju vidū.
 
Gāliņciema bibliotēka atklāta 2023. gada 4. augustā. Bibliotēka – daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs, kas tapis ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu un kalpos apkārtnes iedzīvotājiem kā kultūras un sabiedriskais centrs. Daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs Gāliņciemā skates “Gada labākā būve Latvijā” finālā nominācijā “Publiskā jaunbūve” ieguva 2.vietu. Ēkas būvniecība sākās 2020. gada novembrī un noslēdzās 2022. gada beigās.  Projekta kopējās izmaksas ir 2,8 miljoni eiro, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 85%, valsts budžeta dotācija 3% un pašvaldības budžeta līdzekļi 12%. Projektu ar LR Kultūras ministrijas un Ventspils valstspilsētas pašvaldības atbalstu īstenoja Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” sadarbībā ar pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”. Ēka ir 620 km² plaša. Tajā iekārtota atsevišķa zāle pasākumiem, plaša telpa bibliotēkas krājuma izvietošanai, vieta brīvpieejas datoriem un atsevišķa zona bērniem un jauniešiem. Pie ēkas aug vairāki ainaviski izteiksmīgi parastie oši, kā arī trīs hibrīdie alkšņi, kas jau sasnieguši dižkoka statusu un uzskatāmi par īpaši vērtīgiem.
 
Bibliotēka apmeklētājiem piedāvā sešus jaunus tematiskos pakalpojumus, kas saistīti ar tradicionālā dzīvesveida un tā savdabības saglabāšanu. Šeit darbojas seno arodu prasmju centrs un radošā telpa, dabas un kultūras vēstures pētnieku kopa, notiek literārās un rakstniecības meistardarbnīcas, folkloras un latviskās dzīvesziņas pasākumi. Plānots, ka te regulāri pulcēsies un mācīsies dzimtu vēstures pētnieki, kā arī būs iespējams saņemt atbalstu digitālo prasmju, tehnoloģiju apguvei un pielietošanai.
Gāliņciema jaunajā bibliotēkā pakalpojumus var ērti izmantot arī cilvēki ar redzes traucējumiem, jo bibliotēkā integrēts līdzšinējais Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiālbibliotēkas krājums. Bērniem un jauniešiem paredzētajā daļā ir iespēja izmantot spēļu konsoli, spēlēt galda spēles, lasīt un vienkārši pavadīt laiku.
 
Dienas programmu papildināja ekskursija pa Ventspili gides pavadībā. Interesantais un saistošais stāstījums spēja atklāt pilsētas šarmu un lika pievērst uzmanību Ventspils arhitektūrai, vides objektiem un 10 strūklakām.  
 
Pieredzes apmaiņas braucienā guvām iespaidus un radošas idejas, ko īstenot ikdienas darbā. Bibliotēkās, kurās strādā profesionāla un saliedēta komanda, ir iespējams viss. Savukārt mazajā Puzes bibliotēkā redzējām, kā ar nelieliem resursiem var izveidot pievilcīgu, lasītājiem patīkamu vidi, kā bibliotēkas pakalpojumus nodrošināt visām iedzīvotāju grupām. Ventspils bibliotēkas ir modernas un mūsdienīgas, aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām, tās ir interesantas jebkuram apmeklētājam, jebkurā vecumā.
 
 
Teksts
Evita Gleizde, Salaspils novada bibliotēka
Foto
Iveta Berga, Salaspils novada bibliotēka
30.08.2023