Bibliotēku nozares stratēģija

Bibliotēku nozares stratēģija pieejama šeit https://www.km.gov.lv/lv/strategija-un-dokumenti-7
 
Nozares stratēģiju izstrādāja Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā darba grupa:
Katrīna Kukaine - darba grupas vadītāja (LNB)
Publiskās bibliotēkas: Dzidra Šmita, Daiga Rokpelne, Daiga Orbidāne
Akadēmiskās bibliotēkas: Mārīte Saviča, Ināra Aploka
LNB: Andris Vilks
KISC: Armands Magone
KM: Vanda Berzina, Linda Langenfelde