Tiešsaistes darba seminārs 2023. gada 8. februārī

Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem
Tiešsaistes platformā Zoom
 
Programmā:
-Industriālā mantojuma digitālā kolekcija
Zane BondareLNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas informācijas speciāliste
-Jaunais Karšu portāls un sadarbības iespējas
Eva AusējaLNB Digitālās attīstības departamenta digitālo pakalpojumu bibliotekāre
-Latvijas Valsts vēstures arhīvs: vēsture un dokumenti
Guntis Vāveris, Arhīva eksperts uzziņu sistēmas jautājumos
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļa
-Medijpratība bibliotēkās – 2022. gada atziņas un skats nākotnē
Emīls Rotgalvis, LNB Bibliotēku attīstības centra medijpratības nozares eksperts
-Profesionālās literatūras apskats
Elita VīknaLNB Bibliotēku attīstības centra nozaru informācijas eksperte
-Darbs BIS Alise Cirkulācijas modulī
Igeta GredzenaSalaspils novada bibliotēka
-Aktualitātes
Evita Gleizde, Salaspils novada bibliotēka
 
 
Kontaktinformācija:
Evita Gleizde, tālr. 67387156