Arhīvs: 2017

Vēl mazu brīdi augusts jeb svētki Dzejai septembrī tuvojas
Dzejas dienas ir viens no nozīmīgākajiem latviešu literatūrai, konkrētāk dzejai veltītajiem festivāliem Latvijas kultūras ainā. Tradīcija aizsākās latviešu...
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Limbažu novadu
Salaspils novada bibliotēka sadarbībā ar Limbažu Galveno bibliotēku organizē profesionālās pieredzes apmaiņas braucienu uz Limbažu novadu 2017.gada 23.augustā...
Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada augustā
Salaspils novada bibliotēkā Lasītavā 7.08-31.08. „Ar piezīmju blociņu kabatā un krāsu kasti plecos” Literāra izstāde rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam...
Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada jūlijā
Salaspils novada bibliotēkā Lasītavā 13.07.- 2.08. Literāra izstāde gleznotājam Leo Svempam - 120 Bērnu un jauniešu nodaļā No...
Čaklie, gudrie, veiklie!
2. jūnijā Salaspils un Saulkalnes lasīšanas eksperti – Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki devās ekskursijā. Šīs brauciens sapulcēja...
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku novadpētniecības seminārs Stopiņos
Gara aristokrāti jeb bibliotekāri Pierīgas reģiona publisko bibliotēku novadpētniecības seminārā Stopiņos “Stopiņu novada kultūras mantojums mūsdienu kultūrtelpā” Foto...
Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada jūnijā
Salaspils novada bibliotēkā Lasītavā 5.06.- 10.07. Literāra izstāde vēsturniekam, tulkotājam, diplomātam Arnoldam Spekkem – 130 Bērnu un jauniešu...
Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada maijā
Salaspils novada bibliotēkā Lasītavā · 8.05.- 31.05. „Ar rakstīšanas nemieru sirdī” - izstāde rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110...
Esi savas dzīves režisors!
2017.gada 9. maijā, atzīmējot Eiropas dienu, ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts kārtot Eiropas eksāmenu. Pagājušajā gadā Eiropas eksāmenu...
Izraudzīti “Gaismas nesēji”
2017. ga da 25. aprīlī Svinīgā ceremonijā Gaismas pils Ziedoņa zālē balvas pasniegtas konkursu „Gada bibliotekārs 2016“ un...
Bibliotēku nedēļas pasākumi bērniem.
I k gad u a p rī l ī tie k atzīmēta Bibliotēku nedē ļa , kuras laikā...

Lapas