Arhīvs: 2011

Konkursa „Pagasta bibliotekārs– GAISMAS NESĒJS” uzvarētāja RITA RUDZĪTE
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (LNB Atbalsta biedrība) pasniegusi balvas konkursa „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” 2011 uzvarētājiem...
Izsludināts konkurss „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”
Latv i jas Nac i onālās b i bl i otēkas Atbalsta b i edrība jau p i...
Konkurss “Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2011”
Net-Safe Latvia Drošāka Interneta Centrs šogad aicina visas gan novadu, gan skolu bibliotēkas piedalīties konkursā “Radošais pasākums par...