Izsludināts konkurss „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība jau piekto gadu izsludina konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”.

Šogad īpaši meklējam  tos bibliotekārus, kuri sekmīgi darbojas ar bērniem un jauniiem.Pieteikumus konkursam gaidīsim līdz 14. martam Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001 vai uz e-pastu gaisma@gaisma.lv

 

 

MEKLĒJAM PAGASTA BIBLIOTEKĀRU – GAISMAS NESĒJU!
 
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izsludina gadskārtējo konkursu
 
Šogad meklējam tos bibliotekārus, kuri īpaši sekmīgi darbojas ar bērniem un jauniešiem:
v   veicina lasītprieku;
v   piedāvā kvalitatīvu bērnu un jauniešu literatūru;
v   piedalās „Bērnu žūrijā”;
v   izveidojuši „bērnu stūrīti” bibliotēkā; 
v   organizē dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem.
 
Mīļie pagastu bibliotēku apmeklētāji!
 
Aicinām pieteikt savu bibliotekāru konkursam, atsūtot  vēstuli LNB Atbalsta biedrībai Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001, vai uz e-pastu gaisma@gaisma.lv.
Priecāsimies arī par fotogrāfijām, kas stāsta par bibliotekāra aktivitātēm.
 
Jūsu vēstules gaidīsim līdz 2011. gada 14. martam.