Novadnieks Viktors Veinbergs

Avots: 
Salaspils novada bibliotēkas fotoarhīvs

Viktors Veinbergs

1931
Diplomēts inženieris, mežkopis


LDBB un LAAB biedrs, „dendrologs amatieris” un daiļdārznieks. Vairāk kā 30 populārzinātnisku publikāciju autors. Pierakstījis arī domu graudus.?
Trīsdesmit darba gadi pavadīti Meliorācijas institūtā - no vecākā tehniķa līdz galvenā speciālista amata pienākumiem. Septiņu gadu laikā (1986-1993) tapuši „Sauriešu dendroloģiskie stādījumi”, gan projektējot, gan veidojot un kopjot apstādījumus vairāk kā 3 ha platībā. 1991. gadā šai teritorijai piešķirts rajona nozīmes Aizsargājamā dabas objekta statuss. Divus gadus V. Veinbergs rūpējies arī par Salaspils zaļo rotu, būdams pilsētas dārznieka amatā.