Novadnieks Lilita Vanaga

Avots: 
Interneta resurss

Lilita Vanaga

1953
Vēsturniece, Dr. hist. h.c., LU Latvijas Vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuves vadītāja, Daugavas muzeja speciāliste