Zīmējumu izstāde - "Jāņi un Līgas"

Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā no 18.-29. jūnijam skatāma Salaspils bērnu zīmējumu izstāde "Jāņi un Līgas"