Ziemeļvalstu nedēļa Bērnu nodaļā

Gada vistumšākajā laikā Ziemeļvalstīs un Baltijā tiek rīkota Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, kuras laikā tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.
Arī šogad, 14. novembra pēcpusdienā Salaspils novada bibliotēkā Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā notika literārais lasījums – fragments no norvēģu rakstnieka Turbjēna Ēgnera grāmatas „Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā”. Pasākumu apmeklēja Salaspils 1. vidusskolas 1.a klases skolēni ar audzinātāju V. Griestiņu. Bērni ar interesi klausījās par pelēnu piedzīvojumiem Šurumburummežā. Noslēgumā tika izspēlēta rotaļa, kur ar taustes palīdzību bija jāatpazīst dažādas meža un dārza veltes.
Paldies klases audzinātājai un bērniem par atsaucību!