Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai – 14 gadi Latvijā

 

Laipni aicinām piedalīties Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos Salaspils novada bibliotēkā:

 

Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā

14.11. plkst. 17:00 fragmenta lasījums no Denissa Jirgensena grāmatas „Mīlestība no pirmās žagas”

Dienvidu filiālbibliotēkā

7.11.-15.11. Tematiska izstāde „Jokiem pa pēdām”, veltīta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai

15.11. plkst. 16.00 Literārs pasākums bērniem un jauniešiem

Saulkalnes filiālbibliotēkā

14.11. plkst. 18.00 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas „Humors Ziemeļos” ietvaros literārs pasākums lielajiem un mazajiem lasītājiem

 

Jau kopš 1990. gadu sākuma ap Baltijas jūru notiek aktīva sadarbība dažādās jomās.

 

Šobrīd darbojas virkne organizāciju – Baltijas Jūras valstu padome, Ziemeļu Ministru padome u.c., kuru mērķis ir stiprināt Baltijas jūras reģiona konkurētspēju un izaugsmi, kā arī rūpēties par apkārtējās vides un cilvēku drošību.

 

Sadarbība notiek gan augstākajā politiskajā līmenī NB8 (Nordic – Baltic), gan ierēdņu līmenī; pastāv gan formāli, gan neformāli sadarbības tīkli.

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tīkls ir neformāls, bet īpaši nozīmīgs, kas apvieno 8 valstis un 3 autonomos apgabalus. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, kas sākotnēji radās biedrības Norden iniciatīvas rezultātā, ir kļuvis par ievērojamu kultūras un literatūras sakaru veicināšanas instrumentu. Nedēļa ļauj bibliotekāriem radoši izpausties un realizēt savas ieceres, kā vienojošais elements visām bibliotēkām ir Ziemeļvalstu literatūra un kultūra.