Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa „Draudzība Ziemeļos” (9.-15.novembris)

                   


                                   Salaspils novada bibliotēka
                       Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros
                                   aicina uz literāriem lasījumiem:

Bērnu un jauniešu nodaļā

Literārie lasījumi:

 • 11. novembrī plkst. 14:30 - Krēslas stunda pusaudžiem.
  Fragmenta lasījums no Fēru salu rakstnieces Marjunas S. Šelnes darba "Raksti smiltīs"
 • 12. novembrī plkst. 11:00 - Rīta stunda mazākajiem lasītājiem.
  Fragmenta lasījums no norvēģu rakstnieces Marijas Parras  grāmatas "Vafeļu sirds"

Dienvidu filiālbibliotēkā 

 • 12. novembrī plkst. 16:00 - Krēslas stundas lasījums "Sāga par Egilu"

Saulkalnes filiālbibliotēkā

 • 11.novembrī plkst. 10:00 - Rīta stunda mazākajiem lasītājiem
  Fragmenta lasījums no norvēģu rakstnieces Marijas Parras  grāmatas "Vafeļu sirds"
 • No 9. līdz15. novembrim lasītājiem būs iespēja veidot Draudzības koku no Ziemeļvalstu
  literatūras darbu fragmentiem.