"Voldemāra Caunes balva "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”"

 
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina konkursu uz Voldemāra Caunes balvu "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem", kuru piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kas vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Konkursu uz Balvu organizē Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. Konkurss tiek organizēts kopš 2007.gada. 
Konkursa pieteikums Voldemāra Caunes balvai 2016.gadā "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" iesniedzams Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā (Liepāja, Zivju iela 7, LV-3401) līdz 2016.gada 14.novembrim (pasta zīmogs).
Balvas svinīga pasniegšana notiks 2016.gada 24.novembrī.
Pielikumā: Konkursa nolikums un Pieteikuma anketa