Virtuālā izstāde “Mēs stāstām par Latviju”

Novembris ir Latvijas svētku mēnesis. Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa sirsnīgi sveic savus esošos un topošos lasītājus valsts svētkos un iesaka grāmatas, kuras lasīt ģimenes lokā svētku priekšvakarā.