Viesojoties pie kolēģiem Limbažu pusē

                      

Kā skaista tradīcija Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem ir augusta beigās doties profesionālas pieredzes apmaiņas braucienā. Šogad viesojāmies Limbažu pusē, apmeklējot 3 reģiona bibliotēkas.

Limbažu reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas veic Limbažu Galvenā bibliotēka. Tās metodiskā pārraudzībā ir 2 novadu (Limbažu un Alojas) 20 publiskās un 13 skolu bibliotēkas. Novadu bibliotēku darbiniekiem tiek organizēti profesionālās pilnveides pasākumi – semināri (t.sk. izbraukumu), praktiskas apmācības (grupu un individuālas), pieredzes apmaiņas braucieni, konkursi u.c.  Visas novadu publiskās bibliotēkas pabeigušas rekataloģizācijas darbu un veic automatizētu lietotāju apkalpošanu.

Limbažu Galvenā bibliotēka atrodas pilsētas centrā, atjaunotā un renovētā ēkā. Šeit īstenota arhitektes ideja - telpās var sajust dabas stihiju klātesamību – spilgti pamanāma zilā (ūdens), zaļā (zeme) un oranžā (uguns) krāsa. Lasītājus jaunajās telpās tā sagaidīja 2015.gada 21.augustā. Tās vienotajā struktūrā ietilpst Administrācija, Klientu apkalpošanas centrs, Datu apstrādes nodaļa, Apmācību un profesionālās sadarbības centrs un Bērnu literatūras centrs. Kopumā bibliotēkā strādā 15 bibliotekārie un 6 tehniskie darbinieki.

Pirmajā ēkas stāvā atrodas abonements, otrajā – lasītava, novadpētniecības krājums, pasākumu telpa un darbinieku kabineti.

Bibliotēka, atrodoties jaunajās telpās, aktīvi organizē dažādus tematiskus pasākumus - jauno grāmatu dienas, oriģinālliteratūras lasījumus, lekciju ciklus, diskusijas, grāmatu atvēršanas, dzejas dienas, bibliotēku nedēļas pasākumus, mākslas, foto izstāžu un radošo darbu izstāžu atklāšanas u.c. pasākumus.

 

 

Pociema bibliotēka ir vieno no Limbažu novada bibliotēkām, atrodas Katvaru pagasta centrā, vienā ēkā ar Kultūras centru, pagasta pārvaldi un pasta nodaļu. Tā izvietota 2.stāvā, vienā nelielā telpā. Bibliotēkā regulāri tiek izvietotas vietējo iedzīvotāju – mākslinieku radošo darbu izstādes. Bibliotēka īpašu vērību pievērš darbam ar bērniem, organizējot dažādas aktivitātes,  pasākumus, radošās darbnīcas u.c. pasākumus. Savukārt Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēka „Sala” atrodas Alojas novada Ungurpilī, lieliskā vietā blakus Ungurpils Dzirnavezeram.

 

 

 

 

 

Uzņēmējdarbības atbalsta centrs-bibliotēka atklāta 2016.gada oktobrī. Ēka ir īpaša ar to, ka pamata būvniecībā izmantoti tikai dabai draudzīgi materiāli. Ēka ir pasīva – elektroenerģija tiek iegūta no zemes, saules un vēja.Ēkā izvietota moderna bibliotēka, semināru telpas, attālinātās darbavietas, plaša konferenču zāle un radīta atbalstoša infrastruktūra uzņēmējdarbības veikšanai. Telpu starpsienas ir transformējamas, līdz ar to ir iespēja vairākas telpas apvienot vienā lielā zālē. No ~ 500 ciemata iedzīvotājiem, bibliotēku apmeklē 32%.  

 

 

Dienas programmu papildināja Dzīvā Sudraba muzeja apmeklējums.

 

 

 

Evita Gleizde
galv. bibliotekāre-metodiķe
Salaspils novada bibliotēka
 
Foto: Laura Ozoliņa