Viena īpaša diena Baldones novadā

Nav daudz tādu notikumu, kas paliek prātā uz ilgāku laiku, kad gremdējies atmiņās un saproti, ka bija jauka kopā būšana… 2019.gada 15. maijs Baldones novada bibliotēkas vēsturē paliks kā diena, kad tika rīkots Pierīgas reģiona publisko bibliotēku novadpētniecības seminārs Baldones novadā. Katru gadu Pierīgas bibliotēku bibliotekāri satiekas kādā novadā, lai apskatītos kā dzīvo kolēģi, kādas ir mūsu Pierīgas bibliotēkas, apspriestu nozares aktuālos jautājumus, apmainītos ar pieredzi un iepazītos ar novadu. Baldones bibliotēkai šī bija pirmā reize, kad tā uzņēma 60 bibliotekārus no 41 bibliotēkas. Pasākums izvērtās ļoti jauks. Atbraucēji iepazinās ar mūsu bibliotēku, saņēmām daudz atzinīgu vārdu par mūsu bibliotēku. Bija tādi kolēģi, kas atcerējās kāda izskatījās bibliotēka pirms remonta, cik daudz plaisu un caurumu bija mūsu sienās un grīdā… Bet cik tagad gaiši un mājīgi! Daudz jauku un atzinīgu vārdu saņēmām arī par to, cik Baldone ir sakopta un skaista!

Uz semināru tika uzaicinātas lektores no LNB Bibliotēku attīstības centra  nozares speciālistes Elita Vīksna un Marlēna Krasovska. Iepazināmies ar problēmjautājumiem un uzklausījām dažādus ierosinājumus, ko pielietot savā ikdienas darbā. Neoficiālajā daļā bibliotekāri devās ekskursijā uz Mercendarbes muižu, kur baudījām jauko laiku un iepazināmies ar muižas vēsturi. Un, protams, LU observatorija! Daudziem šāds piedzīvojums un ceļojums zvaigžņu pasaulē notika pirmo reizi dzīvē… Cik interesanti bija vērot zvaigznes… vai tur viena vai divas spīd…? Vai Lielie greizie rati tiešām ir tik greizi kā izskatās? Un cik koši sarkans gan ir Marss…! Drosmīgākie devās iekarot Riekstukalna skatu torni un mēģināja saskaitīt Rīgas torņus… Mūsu novads - zaļš un bagāts ar mežiem, garajām mastu priedēm, ko mums semināra atklāšanas uzrunā arī norādīja Baldones novada priekšsēdētājs Raimonds Audzers.  Tad nu arī mēģinājām tās saskatīt…

Lielu un sirsnīgu Paldies no Baldones novada bibliotēkas kolektīva teiksim visiem, kas bija iesaistīti, lai šis seminārs izdotos. Cerams, ka visiem pie mums patika, un uz tikšanos kādā citā reizē Baldones novadā!

Baldones novada bibliotēkas vadītāja
Inga Pipare