Ulbrokas bibliotēkas virtuālās izstādes "Mana novada simtgades cilvēks" atvēršana

Edgars Lāčgalvis - Zinātniski pētnieciskās saimniecības "Sigulda" galvenais inženieris. 1963. gads.
Salaspils novada bibliotēkas darbinieces 21.novembrī viesojās Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā, lai piedalītos virtuālās izstādes "Mana novada simtgades cilvēks" kolekcijas prezentācijā.
Ulbrokas bibliotēka ir apzinājusi Lauksaimniecības mehanizācijas un enerģētikas zinātniskās pētniecības institūta ilggadīga direktora, zinātnieka, konsultanta - vadoša pētnieka, Goda doktora Edgara Lāčgalvja dzīves un darba gaitas.
Kolekcija ietver fotogrāfijas, publikācijas periodikā, atmiņu stāstus, dienasgrāmatu fragmentus, domu apkopojumus, apbalvojumus, Goda rakstus un diplomus. Apkopotais materiāls skatāms