Tikšanās ar rakstnieku Andri Kolbergu

5. novembrī no plkst. 16:00 - 18:00 Salaspils novada bibliotēkā notika literārs pasākums "Pēcpusdiena inteliģentu sabiedrībā" - tikšanās ar rakstnieku Andri Kolbergu

           Bez  sociālajiem detektīviem rakstnieks pēdējos gados pievērsies arī kultūrvēsturisku ceļvežu rakstīšanai,sakārtojis un izdevis kardināla Juliāna Vaivoda atmiņas "Septiņi mēneši Liepājas cietoksnī" par Kurzemes katlu un Ata Freināta "Pēterbaznīca deg!," kas arī sniedz daudz jaunas informācijas par vēstures notikumiem. 

"Es nerakstu par mīlestību. Es nerakstu par noziegumiem. Neviens neraksta. Rakstnieku vienīgais izpētes objekts ir Dzīve. Tā ir raiba un krāsaina, ne vienmēr spoža, bet tajā noteikti sakņojas arī mīlestība un noziedzība," tā teica Andris Kolbergs

 

A. Kolbergs klātesošos iepazīstināja arī ar savu jaunāko romānu "Sarkans automobilis melnā naktī".Pasākuma dalībniekiem bija daudz jautājumu Andrim Kolbergam, bija arī iespējams iegādāties dažas no pēdējo gadu grāmatām un saņemt rakstnieka autogrāfu.

  

  "Man patīk veidot laiku," saka rakstnieks, un viņa stāstos un romānos lasām par mums un mūsu vēsturi, gan senāko - Rīgas un Jūrmalas namos un ielu bruģī ierakstīto, gan neseno - padomju gadu Latvijas sabiedrības portretējumā.
 
 
 
 
Jaukais pasākums noslēdzās ar bibliotēkas pateicības vārdiem par tikšanos un apsveikumu rakstniekam gaidāmajā jubilejā.