Tikšanās ar dzejnieci Liānu Langu

18.septembra pēcpusdienā Salaspils novada bibliotēka aicināja uz Dzejas dienu pasākumu "Vanagzirņi un anemones jau noziedējušas ..." - tikšanos ar dzejnieci Liānu Langu.

          Dzejniecei iznākuši trīs dzejoļu krājumi, kas latviešu literatūrā augsti novērtēti: "Te debesis, te ciparnīca"(1997) - Dzejas dienu balva, "Iepūt taurītē, Skorpion!"(2001) - Gada balva literatūrā, "Antenu burtnīca"(2006) - Dzejas dienu balva. Sadarbībā ar mākslinieku Alekseju Naumovu 2008. gadā iznākusi jaunākā L. Langas grāmata - ceļojumu eseju krājums "Es varēju nesteigties". Dzejnieces emocionāli piesātināto stāstījumu te lieliski papildina A. Naumova gleznas, aicinot skatīties, ieraudzīt un sajust plašo pasauli un pašam sevi.

          "Nerakstu bieži, tāpēc cenšos šos brīžus piedzīvot tā, lai man pašai dzejolis nāk kā notikums. Lai varu tapšanu piedzīvot. Domāju, ja tajā brīdī tas notiek ar mani, varbūt kaut ko piedzīvos arī lasītājs. Lai veidojas saikne!" (...) Poēzija jau nav tas, kas notiks rīt, vai tas, kas bijis vakar. Dzejai jānotiek šodien un tagad. Un pirmām kārtām mūsos pašos,'' -  kādā intervijā stāsta dzejniece. Pirms ieklausāmies dzejoļos, L. Langa nolasa ievadesejas šī gada "Klasiskam dzejas vakaram" klubā Hamlets   par t.s. "dzejas bezjēdzīgumu un daili...". Un tad - jaunākie dzejoļi no topošā cikla "Pagales" un jau krājumos publicētie ar īsiem dzejnieces komentāriem. Klausītāju jautājumi dzejniecei ir gan par bērnības atmiņām, gan cilvēka spēju saglabāt (atrast?) sevi šodienas pretrunīgajā laikā un pasaulē. Par brīvību sevī - ticībā, domāšanā un rīcībā.

        Liekas, ka gandarījums par satikšanos bija abpusējs - dzejniece sastapa ieinteresētus klausītājus, mēs  - augsti intelektuālu, sirdsgudru dzejnieci.