Tik sirds un saule man tuva – tikšanās, godinot rakstnieka Kārļa Skalbes 140. jubileju

Klusuma burvis un Pasaku ķēniņš – tā rakstnieku Kārli Skalbi dēvē literārajā pasaulē. Dzīves gaitās apliecinājis sevi kā diženu latvieti, veicot valsts darbinieka un politiķa pienākumus, būdams viens no aktīvākajiem neatkarīgas Latvijas valsts idejas aizstāvjiem. Šogad rakstniekam Kārlim Skalbem tiek atzīmēta 140. gadskārta.
26. novembra vakarā Salaspils novada bibliotēkā pulcējās tie, kuri vēlējās nokļūt un pabūt K.Skalbes radītajā pasaulē, atcerēties pasaku varoņus un tēlotos notikumus, paklausīties viņa dzeju un padomāt par vērtībām, kuras atrodam autora daiļdarbos. Esejiste un publiciste Zenta Mauriņa par Kārli Skalbi ir teikusi: „Klusā gaisma Skalbes pasauli padara par latviešu svētnīcu. … Skalbe ir paņēmis latvieša sirdi, un es varu iedomāties tādu nākotnes ainu: Skalbe iet pa latviešu zemi, un visi ļaudis, kas viņam pretī nāk, apstājas un sveicina, viens otrs izstiepj rokas, jo viņš ir paņēmis to, kas daudziem tagad zudis, bet ko, saskaroties ar viņu, ļaujoties viņa klusuma burvībai, atkal var atgūt.”
Literāri muzikāla tikšanās „Tik sirds un saule man tuva” bija kopdarba rezultāts, kas veidojās Salaspils 1.vidusskolas, Salaspils Mūzikas un mākslas skolas un Salaspils novada bibliotēkas sadarbībā. Skolotājas Māras Gobas vadībā audzēkņi bija sagatavojuši pasākuma literāro saturu, kurā skolēnu lasījumos skanēja autora dzeja un fragmenti no lasītāju iemīļotām pasakām. Topošie jaunie mūziķi pasākuma nokrāsas, izteiktas vārdos, ietērpa mūzikas skaņās. Klausītājus un pasākuma dalībniekus priecēja rotaļīga melodija koklei, flautu kvartets, izjusts solo klavierēm un vakara noslēgumā spilgti izskanēja vijolnieces atskaņotā komponistes Lūcijas Garūtas „Lūgšana”.
„Tēvzemei un Brīvībai” – vārdi, kas iegravēti mūsu Brīvības piemineklī, ir Kārļa Skalbes stiprie vārdi. To atgādināja bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļas vadītāja Inita Siņica, aicinot klātesošos apmeklēt Saulrietus Vecpiebalgā, kur kādreizējās Skalbju ģimenes mājās mūsdienās iekārtots K.Skalbes memoriālais muzejs. Tur, Alauksta ezera krastos, Skalbe smēlās iedvesmu un rada mieru.
Bibliotēkā, Kārļa Skalbes jubilejas atceres ietvaros, tapa un novembrī bija apskatāma rakstnieka daiļradei un mūža gājumam veltīta izstāde, kurā informatīvas planšetes stāstīja par K.Skalbes spilgtākajiem dzīves gājuma pieturas punktiem, bet grāmatas no bibliotēkas krājuma ļāva apjaust literatūrā atstāto mantojumu.
Salaspils novada bibliotēka pateicas visiem šīs sadarbības ieceres īstenošanā iesaistītajiem!
 
Teksts I.Zariņa
Foto L.Ozoliņa