Tiešsaistes seminārs Pierīgas reģiona skolu bibliotekāriem 2022.gada 23.martā

Salaspils novada bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 
organizē Pierīgas reģiona skolu bibliotekāriem semināru
2022.gada 23.martā Tiešsaistes platforma Zoom
 
Programma:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsts skolu bibliotekāriem: tiešsaistes anketu analīze un rezultāti
Madara Freivalde, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
LNB Digitālās bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi
Eva Ausēja, LNB Digitālā attīstības departamenta bibliotekāre
„Virtakas klase” un Latvijas kultūras kanons
Anita Smeltere, LNB projekta "Latvijas kultūras kanons" koordinatore, ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" muzejpedagoģe
Izdevums "Skolas Bibliotēkas Vārds”
LBB gada aktualitātēs
Aija Jankava, Olaines 1.vidusskolas bibliotekāre,  LBB Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas pārstāve
BIS Alise jaunumi
pārstāvis no Tieto Latvija
 
 
Kontaktinformācija:
Salaspils novada bibliotēka
Evita Gleizde: tālr. 67387156