Tiešsaistes darba seminārs 2022. gada 9. martā

 

Salaspils novada bibliotēka aicina
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekārus uz semināru
2022.gada 9.martā tiešsaistes platformā Zoom

Programmā:

Analītisko ierakstu veidošana saskaņā ar RDA

I.Dukure, LNB Bibliogrāfijas institūta Turpinājumizdevumu nodaļas vadītāja

BIS Alise aktualitātes

I.Vilcāne, A.Ūberga, Salaspils novada bibliotēka

Kā strādāt ar meklēšanas un informācijas piegādes sistēmu PRIMO

G.Zalcmane, LNB Uzziņu un informācijas centrs Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļas vadītāja

Aktualitātes

E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka

  

Kontaktinformācija:
Salaspils novada bibliotēka
Evita Gleizde: tālr. 67387156