Tiešsaistes darba seminārs 2021.gada 7.aprīlī

 
Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem
2021.gada 7.aprīlī
Tiešsaistes platforma Zoom
 
Programmā:
-5 tendences medijpratības izglītībā
Dr.sc.comm. Klinta Ločmele, medijpratības eksperte un pasniedzēja
-Medijpratība gan kā darba auglis, gan instruments
Liene Valdmane, Medijpratības izglītības eksperte
-Tikšanās ar rakstnieku Andri Akmentiņu- lekcija par pētniecisko darbu grāmatas “Meklējot Ezeriņu” tapšanā
 
 
Kontaktinformācija:
Evita Gleizde, tālr. 67387156