Tiešsaistes darba seminārs 2021.gada 10.martā

 
Salaspils novada bibliotēka organizē semināru 
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem
2021.gada 10.martā
Tiešsaistes platforma Zoom
 
Programmā:
Latvijas Nacionālā arhīva digitālā krātuve: Redzi, dzirdi Latviju!
A.Trušele, LNA Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs
 
Droša interneta lietošana, jeb kā pasargāt savus datus izmantojot virtuālo tīmekli
pārstāvis no Latvijas Drošāka interneta centrs
 
BIS Alise aktualitātes
S.Pogule, BIS Alise
 
Atskatoties uz 2020.gadu -  labākās pieredzes un skaitļu dinamika: 
pieredzē dalās  Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbinieki
 
Novadpētniecības virtuālo izstāžu cikla trešais posms
A.Priedīte, Salaspils novada bibliotēka
 
Kontaktinformācija:
Evita Gleizde, tālr. 67387156