Sveicam SANDU ZĀLAMANI!

LNB Atbalsta biedrība jau sesto gadu pasniedz balvas „Gaismas nesējiem”
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (LNB Atbalsta biedrība) jau sesto gadu izsludināja konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”. Tā ir iespēja lasītājiem pateikt paldies saviem bibliotekāriem par radošu, pašaizliedzīgu un aizrautīgu darbu, lai bibliotēkas veidotu par mazām gaismas pilīm savos pagastos – izglītības, kultūras un sabiedriskajiem centriem, kas pulcē ap sevi dažādu vecumu un interešu iedzīvotājus.
Šogad konkursam saņemts rekordliels pieteikumu skaits vairāk kā 50 pieteikumi. Visaktīvākie pieteicēji bijuši Vidzemes un Zemgales reģionos. Balvu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” saņem pieci bibliotekāri no katra Latvijas reģiona – Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes, Latgales.
Šī gada konkursa uzvarētāji un balvas „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” saņēmēji ir:
-          Kurzemes reģionā – Dace Kalniņa, Saldus novada Ošenieku bibliotēka,
-          Zemgales reģionā – Aina Ezergaile, Iecavas novada Zorģu bibliotēka,
-          Vidzemes reģionā – Rota Donska, Limbažu novada Katvaru pagasta Pociema bibliotēka,
-          Latgales reģionā – Ligita Kalnēja, Rugāju novada Lazdukalna bibliotēka,
-          Rīgas reģionā – Sanda Zālamane, Ķekavas novada Ķekavas pagasta bibliotēka.
 
 
LNB Atbalsta biedrības direktore Olita Pričina-Voitika: „Ticu, ka Latvijā ir daudz bibliotekāru – Gaismas nesēju un bibliotēku, kuras dēvēt par gaismas pilīm! Šogad vēlamies pateikt paldies bibliotekāriem, īpaši tajos pagastos, kur nav citu kultūras iestāžu un bibliotēka ir kļuvusi par pagasta „sirdi” un vietu, kur mājīgā un radošā vidē pulcēties pagasta iedzīvotājiem!”
Jau otro gadu konkursa „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” uzvarētājiem galveno balvu 100 latu vērtībā dāvina uzņēmums Lursoft.
SIA Lursoft IT valdes locekle Daiga Kiopa: "Konkursa nosaukumā ietvertie vārdi Gaismas nesējs, sasaucās ar bibliotekāra pamatmisiju radīt pagasta iedzīvotājos vēlmi izzināt, uzzināt, domāt, atklāt un saprast. Šodien pagasta bibliotēkas ir vienlaikus izveidojušās par novadu kultūras, izglītības, informācijas pieejamības centriem, kuros lielu lomu spēlē bibliotekārs. Konkursā iesniegtie pieteikumi pierāda, ka zinoši, enerģiski un radošām idejām apveltīti ir daudzi pagastu bibliotekāri dažādos Latvijas novados. Lursoft jau otro gadu ir izlēmis atbalstīt konkursu "Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs", tādējādi veicinot bibliotekāros vēlmi būt vēl labākiem."
Uzvarētāji saņems arī bagātīgus dāvanu grozus no veikalu tīkla RIMI un jaunu, aktuālu literatūru no Jāņa Rozes apgāda.
 
Avots:
Foto:  Bauskas Centrālā bibliotēka