Skaļās lasīšanas sacensības čempiona tituls – Elīzai Slokenbergai

Salaspils novada bibliotēka jau trešo gadu atbalsta konkursu Skaļās lasīšanas sacensība. Tas tiek rīkots, lai veicinātu bērnu interesi par lasīšanu un grāmatām, kurā katrs dalībnieks lasa fragmentu no paša izvēlētas grāmatas. Konkurss norisinās 3 kārtās – vietējā skolas vai publiskajās bibliotēkās, tad notiek reģionālais fināls un noslēgumā nacionālais  fināls.
6. decembrī Salaspils novada bibliotēkā norisinājās Salaspils novada Skaļās lasīšanas sacensība, kurā piedalījās 9 dalībnieki - Maija Luīze Jermaka, Beatrise Masteiko, Terēze Mulareka, Estere Kapacina, Emīls Arbidāns, Gustavs Dosbergs, Sandra Kirilova, Elīza Slokenberga, Ance Šneidere.
Jāsaka, ka uzvarētāji ir visi dalībnieki, jo “gudrākie un labākie vienmēr lasa grāmatas”, bet vislabākajam no labākajiem piešķir titulu – čempions. Arī šogad žūrija augsti novērtēja Elīzas Slokenbergas sniegumu un piešķīra Salaspils novada Skaļās lasīšanas sacensības ČEMPIONA titulu. Tagad Elīzai būs jāpiedalās Pierīgas reģionālajā finālā, kas norisināsies nākošā gada aprīlī.
Liels paldies žūrijai par atsaucību un ieguldīto darbu – Andai Vaivadei, Laimai Pamiljanei un Anitai Terehovai. Arī skolotājām, kuras iesaistījās un palīdzēja sagatavoties konkursantiem – Anitai Voras, Martai Spruženiecei, Jolantai Strautiņai, Margaritai Porietei.
Paldies sakām arī izdevniecībām Liels un mazs un Dienas grāmata par dāvātajām grāmatām un par sadarbību SIA Latvijas grāmata.
Lai katrā mājā grāmatas tiek augstu vērtētas, lai tās ir prāta un iztēles veicinātājas, kas dod spēku jauniem darbiem un idejām!
 
Inita Siņica
Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja