Seminārs 2013. gada 13.martā

Seminārs pierīgas reģiona bibliotekāriem

2013. gada 13. marts
LNB
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes
  literatūras lasītava
           Tērbatas iela 75, Rīga
 
10.00-10.10           Semināra atklāšana       
                            
10.10-10.45           Nacionālās bibliogrāfijas datubāzes
                                Ilona Dukure,LNB Bibliogrāfijas institūta direktora vietniece.
                           Jautājumi un atbildes
 
10.45-11.30           Novadpētniecības saturs digitālā laikmeta bibliotēkās
                                Kristīne Zaļuma, LNB Letonikas un Baltijas centra vadītāja
                           Jautājumi un atbildes
 
11.30-12.30           Pusdienas pārtraukums
 
12.30-13.00            Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka
                            Signe Valtiņa, LNB Sabiedrisko attiecību speciāliste
                            Jautājumi un atbildes
 
13.00-13.30           Jaunākās profesionālās literatūras apskats
                                Elita Vīksna, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
                           Jautājumi un atbildes
 
13.30   – 14.00     PĀRSKATS PAR 2012.GADU
                                Evita Gleizde, Salaspils novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre-metodiķe
                           Jautājumi un atbildes
 
14.00-14.15           LNB Brīvpieejas apmaiņas krājums
                                Ilze Kļaviņa, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
                           Jautājumi un atbildes
 
 
Semināra noslēgumā – LNB Brīvpieejas apmaiņas krājuma apmeklējums.
 
 
Semināru organizē:
LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs
Tālr.: 67969130