Saulītes bērni

 

Septembris Latvijā ir Dzejas dienu mēnesis. Kā katru gadu – Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā notika Dzejas dienām veltīts pasākums.

     16. septembra rītā pie mums viesojās rakstniece un dzejniece Maija Laukmane. Viņas dzejolīšus klausījās bērni un audzinātājas no PII „Jāņtārpiņš”. Autore ar mazajiem klausītājiem kopā skaitīja dzejoļus un minēja mīklas un spēlēja vārdu spēles. Pasākumu bagātināja muzikālie priekšnesumi un dzejolīši bērnu dārza audzēkņu izpildījumā. Noslēgumā izskanēja dzejnieces dzejolis „Āboli  bolās” un atmiņai par pasākumu bērniem tika pa saulītei ar Maijas Laukmanes dzejas rindām:
  „Debesīs augstu spīd saulīte,
    Mēs lejā – saulītes bērni”.
Liels paldies PII „Jāņtārpiņš” muzikālajai audzinātājai un bērniem par jaukajiem priekšnesumiem.
Teksts: L.Ozoliņa
Foto: A.Priedīte