Sarunāsimies latviski!

Bibliotēkas darbinieki palīdz cittautiešiem stiprināt un pilnveidot latviešu valodas prasmes

 

Salaspils novada bibliotēkā tiek īstenota jauna iniciatīva, kuras mērķis ir palīdzēt cittautiešiem pārliecinošāk lietot latviešu valodu ikdienas saziņā.

 

Latviešu valodas klubiņa tikšanās Salaspils novada bibliotēkā notiek kopš 2024. gada 9. janvāra reizi nedēļā rīta stundās. Tā ir iespēja cilvēkiem, kuriem  latviešu valoda nav dzimtā, sarunāties latviski. Katrā tikšanās reizē tiek izvēlēta sarunu tēma, piemēram, došanās uz kafejnīcu, ārsta apmeklējums, ceļošana, mīļākā vieta Salaspilī, apģērbs u.tml. Katrs dalībnieks tiek iesaistīts sarunā, iedrošināts izteikties. Klubiņu vada bibliotekāre Igeta Gredzena, rosinot sarunas, palīdzot atrast vēl nezināmos vārdus, kā arī palabojot sarunvalodas kļūdas. Tikšanās notiek draudzīgā atmosfērā, dalībnieki palīdz un iedrošina cits citu. Latviešu valodas klubiņa tikšanās ir iespēja praktizēt runātprasmi, gūt pārliecību, ka izdodas arvien labāk. Šobrīd klubiņā piedalās 10 līdz 14 dalībnieki no Salaspils un Saulkalnes, nodarbības garums – 50 minūtes.

Latviešu valodas klubiņa tikšanās notiks līdz maijam un pēc vasaras atpūtas atsāksies septembrī.

Sarunāsimies latviski, tiksimies bibliotēkā!

 

1.03.2024.