Salaspils novada bibliotēku struktūrvienībās skatāmās izstādes DECEMBRĪ

 

 
Lasītava
 
 
 
Abonements
 
 
 
Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa
 
 
 
Dienvidu filiālbibliotēka
 
 
 
Saulkalnes filiālbibliotēka
 
 
 
 

No 9. līdz 30.decembrim 

izstāde „Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli”.

 
 
Literatūras izstāde „No agras stundas līdz pat rietam kāds eņģelis  Tev blakus būs”
„Es vienmēr zināju, ka rakstīšu bērniem”
Literatūras izstāde „Krievu bērnu rakstniekam E. Uspenskim – 80”
4.12.- 15.12. Literatūras izstāde „Rakstniece Zenta Mauriņa”
„Kas dzīvo tikai sev, nedzīvo nemaz”
 
 
Tematiskā izstāde „Ziemassvētki latviešu ticējumos un paražās”
 
„Ziemsvētku egles zaros
mans tētis svecītes dedz
un top tik gaiši ka zinu –
arī mani debesis redz” /I. Zandere/
Ziemassvētkiem veltīta literatūras izstāde
18.12.- 30.12. Tematiskā izstāde veltīta Ziemassvētkiem
„Laiks Ziemassvētkos sācies,
Kas tumsu projām gaina” /A. Auziņš/
Christmas trees glitter gifs