Salaspils novada bibliotēku apmeklē viešņa no ASV

 
Šonedēļ Latvijā viesojās Bila un Melindas Geitsu fonda bibliotēku programmas koordinatore Dženeta Savaja (Janet Sawaya). Viņas vizītes mērķis bija iepazīties ar publisko bibliotēku projekta „Trešais tēva dēls” (3td) norisi. Lai labāk izprastu Latvijas publisko bibliotēku darbību, 20.oktobrī Dženeta Savaja apmeklēja Salaspils novada bibliotēku un Ogres Centrālo bibliotēku. Ogrē viņa vēroja, kā norit seminārs novada bibliotekāru grupai par e-pakalpojumiem portālā latvija.lv. Savukārt Salaspils novada bibliotēkā viņu interesēja, cik pieprasīti ir brīvpieejas datori un interneta pakalpojumi. Dženeta Savaja interesējās arī par Salaspils bibliotēkas lomu, atbalstot Pierīgas reģiona publiskās bibliotēkas.