Salaspils novada bibliotēkā aizvadīta Digitālā nedēļa 2019

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2019.gadā no 25. līdz 29.martam rīkoja „Eiropas Digitālo nedēļu” Latvijā.
Digitālā nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL Digital week 2019 ietvaros un notiek jau 10.reizi (iepriekšējais nosaukums – E-prasmju nedēļa).
2019.gada Digitālā nedēļa Latvijā paredzēja šādas galvenās tēmas - Sabiedrības, valsts un uzņēmumu digitālā transformācija (pārveide); Digitālā identitāte; Iedzīvotāju digitālās prasmes un digitālie pakalpojumi; Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam; Digitālās prasmes IKT profesionāliem u.c.
 
Arī Salaspils novada bibliotēka iedzīvotājiem piedāvāja apmeklēt dažādas aktivitātes, kas bija noderīgas gan mācībām, gan ikdienai.
Visas nedēļas garumā, Bibliotēkas darba laikā, iedzīvotājiem tika piedāvātas individuālas apmācības „Internets – īsi un vienkārši!”, kad bija iespēja saņemt konsultāciju par sev interesējošiem jautājumiem. Visvairāk jautājumi interesentiem bija par to, kā sākt lietot internetbanku ar kodu kalkulatoriem un veikt maksājumus, e-pasta izveide un darbs ar to, darbs ar dokumentiem un sociālajiem tīkliem, maksājumu veikšana dažādu pakalpojumu sniedzējiem u.c.
28.martā Bibliotēkā Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvis informatīvās tikšanās laikā stāstīja par portālu Latvija.lv un e-adresi. Tikšanās reizē klātesošie uzzināja par e-adreses iespējām un izmantojamību - fizisko un juridisko personu ērtai saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm - kā izveidot savu e-adresi, kas nepieciešams, lai autentificētos. Savukārt portālā Latvija.lv informācija ir apkopota kataloga formā, kas ļauj interesentiem atrast sev nepieciešamo informāciju par valsts un pašvaldību iestāžu sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem. Portāla saturu nodrošina iestādes, kuras centralizētajā katalogā ievieto un uztur informāciju par saviem pakalpojumiem.
                          
Par tradīciju kļuvusi piekto un desmito klašu skolēnu apmācība elektroniskā kataloga un datubāzu izmantošanā.
Piekto klašu skolēni (197) Bērnu un jauniešu nodaļas speciālistu aicināti, iepazina bibliotēkā abonētu un pieejamu datubāzi Letonika.lv. Iepazīšanās reizē izskanēja jautājumi un atbildes. Aplūkojuši datubāzes Letonika.lv saturu un informācijas meklēšanas iespējas, skolēni tika iepazīstināti ar Pierīgas novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga meklēšanas iespējām un priekšrocībām.
Arī desmito klašu skolēni (45) iepazinās ar bibliotēkā pieejamajiem e-resursiem - datubāzēm, bibliotēkas elektronisko kopkatalogu un 3td e-GRĀMATU bibliotēku.
 
Kopumā Digitālās nedēļas ietvaros pasākumus apmeklēja vairāk kā 250 interesenti. Paldies visiem Digitālās nedēļas dalībniekiem par atsaucību!
 
Informāciju sagatavoja:
Evita Gleizde,
galv. bibliotekāre-metodiķe
Salaspils novada bibliotēka