Salaspils lībiešu sacelšanās 800 gadu atcere

20.oktobrī kopā ar Daugavas muzeju tika rīkots pasākums dabā Salaspils lībiešu sacelšanās

800 gadu (1206) atcerei.

Daugavas muzeja darbinieks

Mārtiņš Mintaurs

pie Ako pieminekļa stāstīja par

šī notikuma vēsturi

Vēsturnieks un arheologs

Ēvalds Mugurēvičs

Daugavas krastā runāja par

Salaspils luterāņu baznīcu

Jau bibliotēkā notiek saruna

par Salaspils seno vēsturi

Klausītāji ne tikai klausījās, bet arī

uzdeva jautājumus